PRIOPĆENJE: Udruge malih dioničara djelatnika Petrola d.d. Ljubuški traži raskrinkavanje kriminala u ovoj firmi

LJUBUŠKI – Ispred djelatnika Petrola d.d. Ljubuški, pravosudnim tijelima su se obratitli predsjednik sindikata Marinko Perić i Dragan Filipović, ispred Udruge malih dioničara. Dopis prenosimo u cijelosti:

Obraćamo vam se s molbom da se uključite u konačno rješavanje problema djelatnika “Petrol”, d.d. Ljubuški koji traju evo već skoro deset godina, a eskalirali su u jesen prošle godine kada su benzinske crpke na kojima smo radili ili iznajmljene ili zatvorene od strane Poreske uprave Federacije BiH.

Privatizacija

U sastavu poduzeća “Petrol”,d.d. Ljubuški nalazi se 18 benzinskih crpki i druga vrlo značajna imovina. Poduzeće “Petrol” d.d. Ljubuški je nastalo kriminalnom dokapitalizacijom Energopetrol d.o.o Mostar, kao takvo nikada nije upisano u Registar vrijednosnih papira. Federacija BiH nikada nije uzela učešće u upravljanju Društvom uprkos činjenici da je vlasnik 70 % kapitala. Konačno je, nakon tužbe od strane uposlenika-dioničara i Agencije za privatizaciju u FBiH kao umješača, poništena ta privatizacija i dokapitalizacija prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Mostaru broj 58 0 P 078338 10 P od 10.12.2015 god.

Kriminal i rad institucija

Sindikat Petrola d.d. Ljubuški i Udruga malih dioničara vode dugogodišnju borbu sa nelegalnom upravom i direktorom protiv koji se vode višestuke istražne radnje i krivični postupci u tužiteljstvu BiH i tužiteljstvu Županije Zapadno-hercegovačke Široki Brijeg. O svim nepravilnostima u radu i počinjenom kriminalu redovno smo obavještavali Poreznu Upravu, Federalnu inspekciju, Agenciju za privatizaciju, Federalno ministarstvo enetgetike, rudarstva i industrije, Vladu Federacije, nadležna tužiteljstva i druge institucije.

Mi djelatnici također smo podnosili krivične prijave, a i pojedine institucije su u skopu svojih nadležnosti podnosile krivične prijave za sumnju u razne oblike počinjenih kriminalnih radnji.

Tako su djelatnici i predstavnici malih dioničara podnijeli krivičnu prijavu 2012 godine i koju je obrađivao Federalni MUP, do 5. mjeseca 2013. god i predalo Federalnom Tužiteljstvu u predmetu br T08 0 KTK 0001548 13.

Federalno tužiteljstvo donijelo nalog o provođenju istrage protiv Milana Lučića i drugih zbog kaznenog djela Zlouporaba položaja i ovlasti iz čl.383. st.3 u vezi sa st.1 KZ F BiH udruživanje radi počinjenja kaznenih dijela iz čl. 340 st.2 KZ F BiH počinjenih na štetu poduzeća Petrol d.d. Ljubuški te naredilo poduzimanje istražnih radnji. Taj predmet je prebačen s federalnog Tužiteljstva na tužiteljstvo ŽZH u Široki Brijeg gdje je bio (dvije godine), do podnošenja zahtjeva od strane djelatnika i dioničara da se predmet prebaci na Sud BiH. Po našim saznanjima predmet je predat sudu BiH u prvom mjesecu ove godine i molimo vas da nam pomognete da saznamo gdje je i kod kog postupajućeg tužitelja se nalazi predmet.

Također u Tužiteljstvu u ŽZH u Širokom Brijegu u predmetu broj T08 0 KTPO 0003950 15 vodi se istraga protiv Dražena Lučića kojem je isteko mandat 22.10.2014 god. ali koji uprkos tome i dalje, nelegalno obnaša dužnost direktora

Istraga protiv Dražena Lučića se vodi zbog počinjenih kaznenih djela Porezna utaja iz članka 273.st.3 u vezi st.1 KZ F BiH, kaznenog dijela nepravilno izdvajanje sredstava pravnih osoba iz čl.275 KZ F BiH, kaznenog dijela sklapanje štetnog ugovora iz čl.252 st. 2 u vezi sa stavkom 1 KZ FBiH, i kaznenog djela krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz čl. 261 st.2 KZ F BiH.

I pored činjenice da smo u proteklom periodu podnosili brojne krivične prijave i prijavljivali mnoge nepravilnosti, nadležne pravosudne i druge institucije nisu poduzimale efikasne mjere u cilju zaštite državnog vlasništva, zakonitosti i temeljnih ljudskih i radničkih prava djelatnika.

Naprotiv, uobičajena praksa je bila da se predmeti prebacuju s jednog tužiteljstva na drugo, iz jedne institucije na drugu. Takva praksa nam daje za pravo da opravdano sumnjamo u povezanost izvršilaca krivičnih djela u “Petrolu” sa pojedincima iz nadležnih institucija i u namjerne opstrukcije provođenja pravde i zakonitosti.

Prava radnika

Svih ovih godina poduzeče se sustavno uništava, ne plaćaju se porezi i doprinosi (12 godina) ne isplaćuju se redovno plaće. Poduzeće je kreditno zaduženo sa milijunskim kreditima, dug prema dobavljačima za isporučenu robu (također višemilijunski). Radnicima se dijele otkazi i dobivaju prijetnje, vode se sudski sporovi po raznim osnovama, i još pored svega sad se benzinske pumpe iznajmljuju trećim licima a sve zbog prikrivanja kriminalnih radnji. Rezultat takvoga rada je činjenica da smo nas 70 djelatnika, nakon višegodišnje torture i tlačenja, sada ostali i bez posla (ne radiomo od 30.10. 2015.)

Nastojanja da se rješe statusna pitanja

U višegodišnjim prepiskama, sastancima i molbama da se riješi privatizacija tj. da se upiše kapital u Registar vrijednosnih papira, Vlada Federacije na svojoj 30. sjednici, održanoj 12. Novembra 2015. god. donijela Zaključak o prihvaćanju visine i strukture kapitala “Energopetrol”, d.o.o. Mostar kao pravnog prednika “Petrol”-Ljubuški d.d. Tim zaključkom Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH je zadužena da donese rješenje o prihvaćanju visine i strukture kapitala “Energopetrol”, d.o.o. Mostar kao i da predmetnu informaciju i Rješenje iz tačke 4 Zaključka dostavi vladi Hercegovačko-neretvanske županije radi upisa Hercegovačko-neretvanske županije kao vlasnika na državnom kapitalu u poduzeću “Energopetrol”, d.o.o. Mostar. Direktor Agencije za privatizaciju je dana 01.12.2015. donio Rješenje o prihvaćanju visine i strukture kapitala poduzeća “Energopetrol”, d.o.o. Mostar i isto je dostavljeno: “Energopetrol”, d.o.o. Mostar, Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na daljnje postupanje.

Na zahtjev nas dioničara i Sindikata “Energopetrol”, d.o.o. Mostar, dana 09.12.2015. je održan sastanak u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona sa Premijerom Vlade gospodinom Nevenkom Hercegom. Na tom sastanku smo premijera Hercega upoznali sa sadržajem Zaključka Vlade Federacije BiH kao i sa općim stanjem u sadašnjem poduzeću “Petrol” Ljubuški posebno naglasivši činjenicu da radnici ne rade zbog toga što je Kantonalni porezni ured Mostar donio Rješenje o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti, zbog rada na crno jer su svi radnici dobili jednostrani OTKAZ ugovora o radu.

Nažalost, do danas Vlada Hercegovačko-neretvanske županije nije poduzela ništa. Vlada HNŽ još nije donijela potrebnu odluku kojom bi se omogućio upis “Energopetrol”, d.o.o. Mostar u registar nadležnog suda što je nužno što prije učiniti kako bi se stvorili uvjeti za ponovno otpočinjanje sa radom uposlenih. Ovakvo postupanje Vlade HNŽ nas je dovelo u bezizlaznu situaciju s obzirom na to da je Vlada FBiH nadležnosti u “Petrol”-Ljubuški prenijela na HNŽ, a županijska vlada nije ništa poduzela do sada.

Ovakvo ponašanje županijske vlade daje nam za pravo da sumnjamo kako se, ne čineći ništa, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije zapravo stavlja na stranu nelegalnih vlasnika i uprave “Petrol”-Ljubuški i kako na ovaj način direktno ugrožava nas uposlenike i naše porodice. Zbog kriminalne privatizacije, zbog evidentnog kriminala koji je počinjen u konstantnom uništavanju Preduzeća i prisvajanju imovine koju je nelegalno prisvojio od strane uprave petrola (Milan Lučić) i direktora Dražena Lučića (protiv kojih se vode istražne radnje i koje su završene) a zbog nerada nadležnih pravodusnih i drugih državnih institucija i zbog očaja u kojem se nalazi nas 70 zaposlenih zajedno sa našim porodicama, molimo vas da nam u sklopu vaših nadležnosti pomognete i poduzmete hitne mjere u cilju podsticanja nadležnih institucija na njihovo djelovanje.

S poštovanjem unaprijed zahvaljujemo!

Sindikat Petrola d.d. Ljubuški
“Energopetrola” Mostar
Predsjednik: Marinko Perić

Udruga malih dioničara
Dragan Filipović