Redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke – osma zaredom, održana je u srijedu 29. svibnja 2019. godine u Širokom Brijegu.

Predsjednik Kluba HDZ-a Bosne i Hercegovine Ivan Leko je u ime Kluba tražio da se dvije točke skinu s dnevnog reda, što su zastupnici u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke jednoglasno podržali.

Novi Dnevni red sastojao od sedam točaka koje su sadržavale pet Zaključaka kako slijedi:

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine, Vlade i Županijskog Pravobraniteljstva za 2018. godinu, te Zaključke o prihvaćanju Programa rada Skupštine i Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu.

Nakon što je usvojen Zapisnik s prethodne sjednice, zastupnicima je obrazloženo Izvješće o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu koje je usvojeno uz jedan suzdržan glas (Zvonko Jurišić).

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu je usvojen jednoglasno. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Županijskog pravobranitelja za 2018. godinu obrazložio je županijski pravobranitelj Mate Lončar, a pojedini zastupnici su se aktivno uključivali u raspravu(Marija Lovrić , Dobroslav Bukmir i Zvonko Jurišić). Ova točka Dnevnog reda je usvojena jednoglasno.

Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019.godinu detaljno je obrazložen, te su Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu zastupnici usvojili uz jedan glas protiv (Zvonko Jurišić).

Posljednju točku Dnevnog reda – Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. je obrazložio predsjednik Vlade Zdenko Ćosić a zastupnici je usvojili jednoglasno.

Skupština ŽZH