Home Vijesti Ekonomija & Gospodarstvo Priopćenje za javnost sa 83. sjednice Vlade ŽZH

Priopćenje za javnost sa 83. sjednice Vlade ŽZH

0
Priopćenje za javnost sa 83. sjednice Vlade ŽZH

U petak 13. listopada 2017. godine u Širokom Brijegu je održana 83. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, kao i Prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi, koje je uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Strategije Županije Zapadnohercegovačke za borbu protiv korupcije 2017. – 2019.;

Odluku o utrošku sredstava „Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o razrješenju ravnatelja „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d. o. o. Posušje;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d. o. o. Posušje;

Odluku o Programu zapošljavanja vježbenika u 2017. godini u tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju službenih vozila.

Vlada je donijela Rješenje o prestanku važenja Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke i Rješenje o privremenom vršenju dužnosti poslova ravnatelja Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je usvojila Izvješće o radu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke od 1. 1. do 30. 6. 2017. godine.

Vlada ŽZH