Home Vijesti Politika Priopćenje za javnost sa 30. sjednice Skupštine ŽZH

Priopćenje za javnost sa 30. sjednice Skupštine ŽZH

0
Priopćenje za javnost sa 30. sjednice Skupštine ŽZH

Održana je 30. Sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, 19.ožujka 2018. s početkom rada u 10 sati.

Dnevni red je sadržavao šest točaka od kojih je druga po redu – Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak) bila upečatljiva zbog tri Amandmana koje je uložio zastupnik i predsjednik Kluba Ivan Leko u ime Kluba zastupnika HDZ-a BiH. Prema riječima zastupnika Leke navedenim Amandmanima usuglašavaju se i jasnije razrađuju poglavlja koja se odnose na mirovanje prava iz radnog odnosa u slučaju imenovanja na mandatnu poziciju u drugo policijsko tijelo u BiH. Također se regulira prijelazno razdoblje za osobe koje se već nalaze u mandatu u drugom policijskom tijelu u BiH. Vlada ŽZH je razmotrila uložene Amandmane i usvojila ih. Predmetni Prijedlog Zakona uz tri predložena Amandmana usvojen je jednoglasno.

Zastupnička pitanja uputili su Viktor Kvesić i Mirela Čuvalo. Zastupnika Kvesića zanimalo je što se konkretno radi po pitanju sigurnosti granica BiH, odnosno o ulasku migranata u našu državu. Pitanje upućuje ministru unutarnjih poslova, Zdravku Borasu koji odgovara kako se sve osobe koje ulaze u zemlju legitimiraju i prosljeđuju Uredu za strance, te da imamo dovoljno policijskih službenika za navedene radnje i da sve se odvija sukladno zakonom predviđenim ovlastima.

Zastupnica Čuvalo govori o djelatnicima Turističke zajednice ŽZH koja još uvijek ima neriješen status. Ministar gospodarstva Dario Sesar ističe kako Turistička zajednica još uvijek postoji, provedena je procedura otkaznog roka prema svim djelatnicima jer je na Ustavnom sudu Zakon o turizmu stavljen van snage i trenutno nemaju vlastitih redovnih prihoda, te kako je poznato da je ta institucija u minusu od oko 300.000,00 KM. Pozitivna je činjenica to što je u planu donošenje Zakona o turizmu za ovu godinu kojim bi se ova pitanja regulirala i uredilo trenutno stanje.

Prijedlog Odluke o usvajanju Akcijskog plana 2018.-2020. za provedbu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014.-2020. je bila treća točka Dnevnog reda 30.sjednice Skupštine ŽZH. Ravnatelj Ureda za europske integracije ŽZH Ivan Jurilj ističe kako su razrađeni projekti, mjere i aktivnosti u sljedeće tri godine, a riječ je o postupku racionalizacije razvojne strategije. Ured za Eu integracije je preuzeo ulogu koordiniranja provedbe strategije i radi se na uspostavljanju procesa planiranja, odnosno izrade akcijskih planova na temelju evaluacije provedbe razvojne strategije jer je ŽZH bila prva u Federaciji koja je izradila strategiju razvoja prema metodologiji koja je prihvaćena u BiH. Prijedlog Odluke je usvojen uz tri glasa suzdržana HDZ 1990 (Čuvalo, Topić i Bušić).

Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba je obrazložio ministar zdravstva Stjepan Bogut istaknuvši kako je ovdje konkretnije riječ o osobama koje su već prije bile uposlene ali su ostale bez posla. Promjene su se dogodile u članku 30. koji se odnosi na visinu i vrijeme trajanja naknade za osobe koje ostanu bez posla. Prijedlog Odluke je usvojen uz tri glasa suzdržana HDZ 1990 (Čuvalo, Topić i Bušić).

Izvješće o Javnoj raspravi Nacrta Zakona o slatkovodnom ribarstvu, kao petu točku Dnevnog reda, je obrazložio ministar gospodarstva Dario Sesar rekavši kako je na raspravi bio zadovoljavajući broj sudionika, zaključeno je kako Nacrt ide u redovnu proceduru i već na sljedećoj sjednici Vlade ŽZH će biti u obliku Prijedloga. Prijedlog Izvješća je usvojen jednoglasno.

Šesta, ujedno i posljednja točka Dnevnog reda bio je Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, neprofitnim organizacijama i drugim razinama vlasti. Prijedlog Odluke je usvojen uz jedan glas suzdržan ( Marija Ćeškić).

Stručna služba Skupštine