Prezentacija aktivnosti jačanje uloge MZ u BiH održana u Ljubuškom

U Ljubuškom je održana prezentacija aktivnosti projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH)”. Općina Ljubuški, je jedna od 23 jedinica lokalne samouprave (JLS) koja je izabrana za ovaj projekt na osnovu javnog poziva.

Projekt je zajednička inicijativa Vlada Švicarske i Švedske, čija je vrijednost 14,5 milijuna KM. U aktivnostima prve faze koja će trajati do sredine 2019. godine, sudjelovat će 125 mjesnih zajednica i 23 JLS širom zemlje, čime će utjecati na poboljšanje kvalitete života 300.000 ljudi.

Mjesne zajednice koje su odabrane za sudjelovanje u općini Ljubuški su:

1. MZ Ljubuški III
2. MZ Radišići
3. MZ Klobuk
4. MZ Studenci
5. MZ Hardomilje
6. MZ Hrašljani

Na ceremoniji koja je održana u Gradskoj vijećnici u Ljubuškom, a kojoj su nazočili predstavnici izabranih mjesnih zajednica i općine Ljubuški nazočnima se obratio načelnik općine Ljubuški Nevenko Barbarić i predstavnica UNDP-a, Majda Ganibegović, menadžerica projekta.

Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ ima za cilj da potakne veći angažman građana u općinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih usluga te u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa, pri čemu se revitalizacija mjesnih zajednica smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva.

Projekt provodi UNDP u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza općina i gradova.

Radio Ljubuški