Zbog nestabilnih vremenskih uvjeta vinogradarima preporučujemo da i dalje vrše zaštitu svojih vinograda usmjerenu protiv uzročnika plamenjače vinove loze, zatim pepelnice ili luga i uzročnika crne pjegavosti.

U tu svrhu, u početnim fenofazama intenzivnog rasta mladica, može se upotrijebiti jedan od kontaktnih fungicida kao što su Antracol WG 70, Star 80 WP, Dithane M-45, Delan 700 WDG, Polyram i Solofol.

Za zaštitu od pepelnice može se koristiti jedan od pripravaka na bazi sumpora: Thiovit Jet, Chromosul 80 ili Kossan WG.

Zbog posljedica djelovanja niskih temperatura na vinograde koji su pretrpjeli značajnije štete preporuka je, standardnim programima zaštite vinograda, dodavanje biostimulatora na bazi aminokiselina i mikroelemenata za brži oporavak i vraćanje vegetativne forme biljke sredstvima kao što su Sinergon 2000, Poly-Amin i Megafol.

Vinogradi na lokalitetima koji nisu pretrpjeli štete od niskih temperatura potrebno je koristiti pripravke sa sistemičnim komponentama s naglaskom na pepelnicu te je potrebno primjeniti Topas 100 EC ili Topenco.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača.

Zavod za pojloprivredu ŽZH