Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, sa suradnicima, te predstavnici Federalnog ministarstva financija jučer su održali sastanak u sjedištu Vlade FBiH na kojem su razmotreni zahtjevi Izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH od 11. kolovoza ove godine. Delegaciju penzionera predvodio je predsjednik Udruženja penzionera u FBiH Omer Omerefendić.

Cilj susreta, koji je organiziran na inicijativu premijera Novalića, bio je da se predstavnici ovog saveza upoznaju sa aktivnostima Vlade na ovom planu i prije rujna, kada je planirano donošenje novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH i da budu otklonjene prepreke i nedoumice ako ih ima.

Ocijenjeno je da su zahtjevi udruženja umirovljenika kompatibilni s nastojanjima Federalne vlade da stabilizira umirovljenici fonda i da penzije budu redovno isplaćivane.

Ministar Drljača je u odgovoru na prvi zahtjev penzionera kojim je traženo da mirovine budu isplaćivane do petog u mjesecu, rekao da će ubuduće sredstva za ovu svrhu biti osigurana do tog datuma i da će ovo pitanje biti regulirano i novim zakonom.

Istaknuto je da će penzioni fond biti stabiliziran uvođenjem trezorskog način poslovanja i da će isplate mirovina biti osigurane na temelju realnog rasta bruto društvenog proizvoda i stope inflacije koji će biti dijeljeni sa dva.

– Za nas je korektan i zahtjev o isplati posmrtnina za umirovljenika, što je previđeno i Nacrtom zakona o PIO. Također, u novom zakonu je ostavljen prostor za pružanje pomoći penzionerima za liječenje, u skladu s raspoloživim sredstvima – rekao je ministar Drljača.

Razmotren je i zahtjev penzionera za oslobađanje plaćanja poreza i doprinosa na sredstva prikupljena od članarina umirovljenika, te dogovoreno traženje prihvatljivog rješenja izmjenom zakonskih propisa iz ove oblasti.

Kada je riječ o eventualnom povećanju penzija, rečeno je da će ono biti moguće nakon stabilizacije mirovinskog fonda i u suradnji sa Savezom udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH.

Nap.ba