Broj požara je povećan u 2019. u odnosu na 2018. godinu i to, s 440 na 518, dok je tehničkih intervencija u 2018. bilo 157- dodao je Martinović.

U tehničke intervencije inače spadaju čišćenja prometnica nakon prometnih nesreća, korištenje kliješta u prometnim nesrećima, ispumpavanje vode iz podrumskih prostorija i drugo.

Kada je riječ o gradovima i općinama u ZHŽ, najviše požara je bilo u Širokom Brijegu – njih 185, dok po tehničkim intervencijama prednjači Ljubuški gdje su su pripadnici ove službe intervenirali 45 puta.

Zanimljivo je da je broj požara bio znatno veći u početku 2019. godine nego kasnije u ljetnim mjesecima. Primjerice, u veljači i ožujku u toj županiji je zabilježeno 136, odnosno, 113 požara dok je ih je u srpnju bilo 45, a u kolovozu 56. Gorjeli su uglavnom šuma i nisko raslinje.

Također, prema podacima Civilne zaštite ZHŽ-a, vidljivo je kako je u Grudama zabilježen najmanji broj požara.

Od ukupno 518 požara u ZHŽ-u, njih 63 je bilo u toj općini, dok je broj tehničkih intervencija bio izrazito nizak – samo sedam u cijeloj godini.

Govoreći o planovima za 2020. godinu, Martinović navodi kako je u toj godini planiran početak prve faze izgradnje skladišta civilne zaštite te izrada projekta sustava za uzbunjivanje građana na području ZHŽ-a.

Po njegovim riječima u planu su još edukacije, obuke i osposobljavanje u sustavu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koja pored materijalnog opremanja struktura civilne zaštite predstavlja temeljni preduvjet za učinkovito, stručno i kvalitetno izvršavanje svih poslova iz područja sustava zaštite i spašavanja.

Fena