ŠIROKI BRIJEG – U četvrtak, 31. ožujka 2016., održana je prezentacija plana izrade Strategije prema mladima pod nazivom „Strategija prema mladima – potreba i izrada“.

Naime, Vijeće mladih grada Širokog Brijega je prezentiralo plan izrade u kojem bi voditeljsku ulogu imalo Vijeće, a koje bi koordiniralo procesom samog istraživanja o stanju u Širokom Brijegu po pitanju mladih te koje bi bilo zaduženo za osnivanje radnih skupina i izradu završnog prijedloga dokumenta.

mladišb04042016 2

Temelj ideje o izradi Strategije su rezultati ankete provođene među širokobriješkim srednjoškolcima, a čija je tema bila „Uključenost srednjoškolaca u život lokalne zajednice“. Između ostalih, najšokantnije su činjenice da čak 97% mladih navodi probleme u zajednici, a da je tek 26% mladih ikada bilo uključeno u bilo kakav vid rješavanja tih problema.

Na prezentaciji plana su uz predstavnike Vijeća mladih grada Širokog Brijega sudjelovali: gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća, službenica za mlade, predstavnici Gradske uprave, srednjih škola, Frame, Odreda izviđača „Široki Brijeg“, Demokratske inicijative mladih, EKO-ZH, Širokobriješke udruge mladih, Asocijacije srednjoškolaca u BiH u Širokm Brijegu i ostali građani.

mladišb04042016 4

Vijeće je predložilo da Strategija sadrži sljedeća područja: obrazovanje (formalno i neformalno), zapošljavanje i poduzetništvo mladih, društvena politika, zdravstvo i kultura življenja, kvalitetno slobodno vrijeme mladih i sport, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, informiranje mladih te kultura i očuvanje kulturno-povijesne baštine.

mladišb04042016 3

Predloženo je da se Strategija izradi do kraja tekuće godine, a da se donese za 2017. i 2018. godinu.

Prijedlozi su dobili podršku gradonačelnika te je upravo projekt izrade Strategije za mlade odličan pokazatelj suradnje između vladinog i nevladinog sektora, pogotovo po pitanju mladih.

mladišb04042016 5

Ovim putem se Vijeće mladih želi zahvaliti gradonačelniku i Gradskoj upravi na ukazanom povjerenju i potpori kroz rad na projektima po pitanju mladih te na osiguravanju prostora za rad mladih kao i na materijalnoj potpori, navodi se u priopćenju.

SirokiBrijeg.info