Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 16.7.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 18.7. 2019. godine, priopćeno je iz Ureda Predsjednika FBiH.

Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“, a primjenjivat će se od 1.7.2019. godine.

Predsjednik Federacije također je potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu.

Predsjednik FBiH potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na:

  • izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu (konsolidirani)
  • izmjene i dopune Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I)
  • Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu

Ovu Odluku je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 16.7.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 18.7. 2019. godine, a stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

SirokIBrijeg.info