Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 39. sjednicu u srijedu 03. kolovoza 2016., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 38. sjednice Gradskog vijeća;

2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Široki Brijeg;

3. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu;

4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u svrhu izgradnje stambenih i poslovnih objekata;

5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom poduzeću Feal d.o.o. Široki Brijeg;

6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb grada Širokog Brijega“:

a) Muzeju – FRANJEVAČKA GALERIJA Široki Brijeg,
b) HOTELU PARK DOO Široki Brijeg,
c) Društvu SUTON d.o.o. Grafička industrija Široki Brijeg;

7. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Grad Široki Brijeg