LJUBUŠKI – Pozivaju se svi vlasnici/korisnici reklama i reklamnih panoa, postavljenih bez odobrenja, da iste uklone do 28.veljače 2019.godine.

Po isteku navedenog roka isti će se ukloniti na trošak vlasnika/korisnika, protiv kojih će se pokrenuti i prekršajni postupak.

Općina Ljubuški – Služba za stambeno-komunalne i Inspekcijske poslove

Reklamni banneri na portalu SirokiBrijeg.info od 5 KM na 24 sata!