Poziv na usmenu javnu raspravu za izdavanje dozvola za izgradnju kružnog raskrižja i višestambenog objekta

ŠIROKI BRIJEG – Pozivaju se zainteresirani građani na usmenu javnu raspravu u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kružnog raskrižja na parcelama označenim kao k.č. 4278/1, 3961, 3980/3, 3890/1, 3890/2, 3556/4, 3558/1 i 3559 sve k.o.Lištica, po zahtjevu Grada Širokog Brijega.

Pozivaju se zainteresirani građani na usmenu javnu raspravu u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju višestambenog objekta na parcelama označenim kao k.č. 1135 i 1136 sve k.o. Lištica, po zahtjevu Nenada (Vidaka) Planinić.

Rasprava će se održati 26. travnja 2016. (utorak) s početkom u 9 sati u Centru za izdavanje dozvola (prizemlje zgrade Gradske uprave). Uvid u spise navedenog predmeta može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 9.30 sati u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.

Grad Široki Brijeg