Poziv svim građanima Širokog Brijega koji posjeduju nekretnine na području katastarske općine „Vran“

Pozivaju se građani Širokog Brijega koji posjeduju nekretnine na području katastarske općine „Vran“ da sudjeluju u postupku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta, koje će se provesti u vremenu od 16.01.2017.g do 31.01.2017. godine u Općini Tomislavgrada.

Na temelju članka 48. Zakona o premjeru i katastru zemljišta, (“Službeni list SR BIH 14/78, 12/87), i članka 92 Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 48/99), Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, općine Tomislavgrad u svrhu provođenja postupka izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Vran, upućuje slijedeći:

JAVNI OGLAS o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta

Oglašavaju se Popisne liste zakatastarsku općinu Vran, navedene u priloženoj tabeli, na oglasnoj ploči općine Tomislavgrad, web stranici, www.Tomislavgrad.gov.ba. u vremenu od 16.01.2017.g do 31.01.2017. godine.

Tabela popisnih lista koje se dostavljaju javnim priopćenjem.

R.br.

PL

Nositelj prava

Adresa

1

24

Bošnjak Andrije Jozo

G. Crnač, Široki Brijeg

2

25

Bošnjak Nikole Ante

G. Crnač, Široki Brijeg

3

26

Bošnjak Tome Ivan

G. Crnač, Široki Brijeg

4

27

Bošnjak Tome Stipe

G. Crnač, Široki Brijeg

5

32 i 33

Čuljak Ivana Ante

Bogodol, Mostar

6

38 i 40

Džida Cvitan

Veliki Ograđenik, Čitluk

7

38 i 40

Džida Ivana Zora

Veliki Ograđenik, Čitluk

8

50

Gagro Andrije Jago

Brotnjo, Čitluk

9

51 i 52

Gagro Ivana Jure

Brotnjo, Čitluk

10

52

Gagro Ivana Veselko

Brotnjo, Čitluk

11

53

Gagro Iva

Brotnjo, Čitluk

12

57

Mate Kvesić

Kočerin, Široki Brijeg

13

62

Luburić Jure Božo

Donji Ograđenik, Čitluk

14

62 i 63

Luburić Jure Ivan

Donji Ograđenik, Čitluk

15

67 i 68

Ljubrić Andrije Veronika

G. Crnač, Široki Brijeg

16

68, 70 i 71

Ljubić Grge Marko

G. Crnač, Široki Brijeg

17

69

Ljubić Ante Mate

G. Crnač, Široki Brijeg

18

69

Ljubić Joze Ilija

G. Crnač, Široki Brijeg

19

72

Ljubić Šimuna Ivan

G. Crnač, Široki Brijeg

20

79

Miletić Mate Martin

Veliki Ograđenik, Čitluk

21

98

Odak Andrije Andža

Brotnjo, Čitluk

22

102

Odak Ivana Jozo

Donji Ograđenik, Čitluk

23

122

Šarac Pero

Radišići, Ljubuški

24

130

Zelenika Stipe Mate

Gornji Ograđenik, Čitluk

Pozivaju se upisani nositelji prava na zemljištu u popisnim listama iz Tabele kao i njihovi pravni sljednici da u postupku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Vran, izvrše uvid pred Povjerenstvom za izlaganje podataka te dostave pravovaljane isprave na temelju kojih se na nedvojben način mogu utvrditi njihova prava na nekretninama (ugovori, pravomoćne sudske odluke, odluku nadležnog organa),

MJESTO I VRIJEME IZLAGANJA

Preuzimanje PL kao i javni uvid će se vršiti u prostorijama Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad, Ul. Mijata Tomića br. 108, Ured br. 15.

Radno vrijeme Povjerenstva za izlaganje podataka bit će od 8,30 h do 15,00 h svakog radnog dana. Informacije se mogu dobiti na broj telefona 034/356-415.

Korisnici zemljišta, odnosno nasljednici istih, dužni su ponijeti sa sobom osobne isprave, ili pak pravomoćna Rješenja o nasljeđivanju, koja dokazuju pravni slijed.

Budući da su u popisnim listama evidentirani nositelji prava osobe s područja Općina: Ljubuškog, Širokog Brijega, Mostara, Posušja, Čitluka i Tomislavgrada,

ovaj oglas biti će objavljen na oglasnim pločama i web stranicama svih gore navedenih općina. Prostor koji obuhvaća K.O. Vran je prikazan na karti koja je satstavni dio ovoga oglasa.

Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina