Poziv na prezentaciju Nacrta Prostornog plana općine Grude

GRUDE – Pozivaju se zainteresirani na prezentaciju Nacrta Prostornog plana općine Grude koja će biti održana u utorak, 12.travnja 2016. godine u 9,00 sati u dvorani općine Grude.

Prezentaciju plana održat će izrađivač plana, konzorcij kojeg čine: „Urbane Tehnike“ Zagreb, IGH Mostar, Građevinski fakultet Mostar i „UTB BiH“ Čitluk.

Nacrt Prostornog plana općine Grude upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 (trideset) dana i to od 13. travnja 2016. do 13. svibnja 2016. godine.

Uvid u Nacrt Prostornog plana omogućit će se zainteresiranim u dvorani općine Grude svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati. Davanje primjedbi, mišljenja i prijedloga moguće je iznijeti i putem e-mail adrese urbanizam@grude.info.

Mišljenja, primjedbe i prijedloge o Nacrtu Prostornog plana fizičke i pravne osobe mogu dostaviti, Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar općine Grude, najkasnije do 13.svibnja 2016. godine; ili iste upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida, uz izloženi Nacrt Prostornog plana.

Sva relevantna mišljenja, primjedbe i prijedlozi uzet će se u obzir.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ljubo Grizelj