Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u natječaju za dodjelu bespovratnih novčanik sredstava

Poziv je otvoren do 17. 07. 2016. za mala i srednja preduzeća i za razvojna partnerstva koja su registrirana u jednoj od 20 partnerskih općina/gradova: Prijedor, Prnjavor, Derventa, Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac, Zenica, Gračanica, Brčko, Teslić, Tešanj i Žepče, Posušje, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški , Prozor-Rama, Jablanica i Konjic.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u okviru zajedničkog programa EU i njemačke vladeza podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju u BiH – EU ProLocal, objavljuje

Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava

Poziv je otvoren do 17. 07. 2016. za mala i srednja preduzeća i za razvojna partnerstva koja su registrirana u jednoj od 20 partnerskih općina/gradova: Prijedor, Prnjavor, Derventa, Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac, Zenica, Gračanica, Brčko, Teslić, Tešanj i Žepče, Posušje, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški , Prozor-Rama, Jablanica i Konjic, koje su podijeljena u tri lokaliteta:

• Lokalitet 1: Prijedor, Prnjavor, Derventa, Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac;
• Lokalitet 2: Zenica, Gračanica, Brčko, Teslić, Tešanj i Žepče;
• Lokalitet 3: Posušje, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški, Prozor-Rama, Jablanica i Konjic;

Posebna pažnja bit će posvećena daljnjem oporavku i preventivnim mjerama u malim i srednjim preduzećima koja su pretrpjela gubitke u poplavama 2014. godine. Osim individualne pomoći malim i srednjim preduzećima, projekt će podržati lokalne kompanije uključene u lance vrijednosti, promovirajući u isto vrijeme ostvarivanje ekonomske sinergije kroz poslovna umrežavanja (klastere) i skupine poduzeća.

Na poziv se mogu prijaviti:

• Mala i srednja poduzeća koja djeluju u metaloprerađivačkom sektoru, drvnom sektoru ili se bave agrobiznisom;
• Poljoprivredne zadruge;
• Registrirani klasteri;
• Organizacije za podršku biznisu u partnerstvu sa najmanje 3 podduzeća i
• Skupine podduzeća (minimalno 3 člana iz istog lanca vrijednosti).

Minimalno dva člana u grupi preduzeća koja aplicira na ovaj poziv treba da budu registrirana u jednoj od 20 općina/gradova projekta. Projekt sa kojim ova skupina poduzeća aplicira treba da ima efekte u jednom od navedenih lokaliteta.

Pored navedena 3 sektora (drvno-prerađivački, metaloprerađivački i agrobiznis), za lokalitet 3 je prihvatljiv i sektor turizma, ali isključivo za kategorije skupina poduzeća i klastere.

Vodeći računa o prihvatljivim sektorima i lokalitetima, projektna ideja treba se odnositi na:

• Poboljšanje pristupa tržištu (lokalnom i međunarodnom)
• Umrežavanje i inovacije
• Optimizacija poslovnih procesa
• Uvođenje novih metoda u radu

U okviru ovog poziva, na web stranici programa (www.eu-prolocal.ba) objavljen je:

• obrazac za iskazivanje interesa namijenjen malim i srednjim poduzećima,

• obrazac za iskazivanje interesa namijenjen za projektne prijedloge koji uključuju različite oblike partnerstava (privatno-privatno, javno-privatno, privatno-javno-istraživačko), koji imaju za cilj povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća.

Da bi se apliciralo na ovaj poziv potrebno je odgovarajući obrazac za aplikaciju preuzeti sa web stranice www.eu-prolocal.ba. Obrazac je potom potrebno elektronički ispuniti, tiskati, te potpisati i opečetiti.

Na ovaj način ispunjen obrazac skenirati i pomoću dugmeta „Podnesi potpisan, opečećen obrazac“ na web stranici www.eu-prolocal.ba isti podnijeti.

Rok za podnošenje aplikacije je 17. 07. 2016. godine do 23:00 sata.