Home Najave Poziv za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški za 2017. godinu

Poziv za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški za 2017. godinu

0
Poziv za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški za 2017. godinu

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški, na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Ljubuški (“Sl. glasnik općine Ljubuški, broj 6/07, 1/09, 5/11 i 8/17), pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća prigodom obilježavanja Dana općine Ljubuški 2018. godine i objavljuje

POZIV za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški za 2017. godinu

I. Zlatni grb Općine Ljubuški

Zlatni grb Općine Ljubuški dodjeljuje se građanima, institucijama, udrugama BiH ili druge države koji svojim znanstvenim radom, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno doprinose napretku i ugledu općine Ljubuški i ostvarivanju razvoja demokracije i svekolikom napretku čovječanstva.
Zlatni grb Općine Ljubuški ne može se dodijeliti osobama s prebivalištem u Ljubuškom kao niti institucijama ili udrugama s područja općine Ljubuški.

II. Nagrada Općine Ljubuški za životno djelo

Nagrada Općine Ljubuški za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje pojedincu za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unaprjeđenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti od posebnog interesa za Općinu Ljubuški.

III. Godišnja nagrada Općine Ljubuški

Godišnja nagrada Općine Ljubuški je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna postignuća i doprinos u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života općine.

Godišnja nagrada dodjeljuje se za iznimna postignuća i doprinos u području:

– gospodarstva,
– znanosti,
– odgoja i obrazovanja,
– zaštite okoliša i ekologije,
– zdravstva i socijalne skrbi,
– kulture,
– tjelesne kulture,
– tehničke kulture,
– drugih društvenih djelatnosti.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Ljubuški mogu podnijeti sve fizičke i pravne osobe u pisanom obliku-podnesku.
Podnesak treba sadržavati podatke o podnositeljima prijedloga, subjektima za koje se prijedlog podnesi s naznakom kategorije Javnog priznanja, te obrazloženje s dokumentacijom kojom se prijedlog potkrepljuje.

Nepotpuni i neblagovremeno podneseni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE
POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 LJUBUŠKI

Rok za predlaganje kandidata je petnaest (15) dana od dana zadnje objave, a objavit će se u Večernjem listu, na oglasnoj ploči i web. stranici Općine Ljubuški.

Općina Ljubuški