Na temelju članka 28. Odluke o izborima za Vijeća MZ Općine Ljubuški (”Službeni glasnik Općine Ljubuški”, broj: 2/10) Općinsko izborno povjerenstvo na sjednici održanoj 19. svibnja 2016. godine donosi

ODLUKU O POTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE LJUBUŠKI

Članak 1.

Potvrđuju se rezultati izbora za članove vijeća mjesnih zajednica Općine Ljubuški održanih 08. svibnja 2016. godine.

Članak 2.

U vijeća mjesnih zajednica Općine Ljubuški izabrani su sljedeći kandidati:
Službeni rezultati izbora za VMZ 2016

Članak 3.

Mandat članova vijeća mjesne zajednice traje 4 godine i teče od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

(1) Prva sjednica vijeća svake mjesne zajednice mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(2) Prvu sjednicu novoizabranih vijeća saziva predsjednik prethodnog vijeća, a u slučaju njegove spriječenosti, najstariji član novog saziva.

(3) Ukoliko navedene osobe u utvrđenim rokovima ne sazovu konstituirajuću sjednicu, nadležna općinska Služba, zadužit će jednog od članova vijeća mjesne zajednice za sazivanje konstituirajuće sjednice.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Ljubuški.

Općinsko izborno povjerenstvo
Predsjednik
Stipe Bubalo, v.r.