Ravnatelj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Branko Vukoja i ministar unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke Zdravkom Boras danas su u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova potpisali ugovor o provedbi temeljne policijske obuke prve i druge razine.

Obuka za 36 kadeta Uprave policije MUP-a Županije Zapadnohercegovačke, od kojih se 30 školuje za stjecanje čina „policajac“, a 6 za stjecanje čina „mlađi inspektor“ započeti će 9. svibnja 2016.

Obuka 30 kadeta koji se školuju za stjecanje čina „policajac“ (prva razina) trajati će do 8.1.2017, a obuka 6 kadeta koji se školuju za stjecanje čina „mlađi inspektor“ (druga razina) trajati će do 8.11.2016.

Obje obuke će se realizirati u tri faze, od kojih je prva teorijska sa praktičnim vježbama, a izvodit će se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova. Druga je praktična obuka i izvodit će se u ustrojbenim jedinicama Uprave policije MUP-a ŽZH, dok se treća faza sastoji od završnih ispita i provodi se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, navodi se u priopćenju.

SirokiBrijeg.info