Potpisan ugovor o izradi ekološkog akcijskog plana (LEAP) za Općinu Posušje 2016.-2026.

POSUŠJE – Danas je u sali za sastanke Općine Posušje potpisan ugovor o izradi ekološkog akcijskog plana (LEAP) za Općinu Posušje 2016.-2026. Ugovor su potpisali, ispred Općine Posušje, Općinski načelnik Branko Bago i Mahir Hadžiabdić, ispred ENOVA d.o.o. iz Sarajeva.

LEAP se naslanja na Strategiju razvoja općine Posušje 2014.-2023., uvažavajući prioritete međuentitetskog Akcijskog plana zaštite okoliša – životne sredine (NEAP BiH) i nastoji primijeniti suvremeni pristup rješavanja pitanja okoliša. LEAP je raspoznao glavne probleme okoliša općine Posušje, problem odlaganja svih vrsta otpada, onečišćenje površinskih voda, uništavanje šuma, zagađenje zemljišta, degradacija zemljišta, neadekvatno postupanje s industrijskim i opasnim otpadom, problemi vodoopskrbe, problemi održavanja javnih zelenih površina i prirodnog naslijeđa, problemi odvodnje i kanalizacije.

uoop862016 2

LEAP predlaže viziju kvalitete okoliša općine Posušje za budućnost, promatranjem u razdoblju od sljedećih 10 godina. Prednosti općine su povoljna prometna-geografska pozicija i prirodna bogatstva. Izradom LEAP-a umanjiti će se rizici vezani za ljudsko zdravlje , ekološki sustav i ukupnu kvalitetu života. LEAP predstavlja dugoročni plan djelovanja u području zaštite i unapređenju okoliša u okvirima razvoja općine, koji se temelje na načelima partnerstva, prava građana na sudjelovanje u odlučivanje , njihovog aktivnog uključivanja u provođenje dogovorenih aktivnosti u suradnji sa svim drugim partnerima (javna poduzeća, Općina, mjesne zajednice, gospodarski subjekti…) i dosljednom provođenju politike za okoliš.

Izradom LEAP-a očekuje se bolja promocija javne svijesti i odgovornosti za zaštitu okoline, javnog zdravlja i povećavanje javne podrške investicijama u oblasti okoliša ali i ojačavanje kapaciteta lokalne vlasti, privrednika i NVO-a za izradom i implementacijom projekata u oblasti okoliša, priopćeno je iz Ureda načelnika općine Posušje.

SirokiBrijeg.info