Grad Ljubuški, Služba za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove obavještava sveukupnu javnost da se na užem području grada Ljubuški izvode radovi na dvije lokacije, kako slijedi:

-radovi na pripremi i izvođenje radova asfaltiranja – strojno frezanje/glodanje oštećenog habajućeg asfaltnog sloja, postavljanje rubnjaka, izgradnja nogostupa, pješačkih staza i dr., u ulicama:

Sestara milosrdnica – od križanja sa ulicom kardinala Alojzija Stepinca i dalje linijski jugozapadno do križanja s ulicom Hrvatskih kraljeva (istočna obilaznica, M-17.4),

Prof Milana Čuljka – od križanja sa ulicom kardinala Alojzija Stepinca i dalje linijski jugozapadno do križanja sa ulicom Sestara milosrdnica.

Po fazama izvođenja predmetnih radova, sukladno potrebama na pripremi i izvođenju radova, dolaziti će do zatvaranja predmetnih ulica.

Također, na magistralnoj cesti M6 Grude – Ljubuški- Čapljina, u urbanom području grada Ljubuški, u Vitinskoj ulici, izvode se radovi na pripremi za izgradnju nogostupa/pješačkih staza, javne rasvjete i zelenih površina, kako slijedi:

-od spoja sa sporednim južnim tamponiranim priključkom na predmetnu magistralnu cestu i dalje linijski istočno, s desne strane pružanja M-6, Vitinske ulice, sve

-do početka linijskog pružanja ulice hercega Stjepana Kosače.

Po fazama izvođenja predmetnih radova će sukladno potrebama na pripremi i izvođenju radova dolaziti do izmjene režima prometa koji će se odvijati propuštanjem vozila naizmjenično jednim predmetnim trakom uz regulaciju svjetlosnom prometnom signalizacijom (semafori). U slučaju manjih odstupanja, a tijekom izvođenja radova, umjesto svjetlosne signalizacije koristiti će se i znakovi za ručno reguliranje prometa, kao i prometna signalizacija za usporavanje prometa.

Zona izvođenja radova će biti obilježena odgovarajućom prometnom signalizacijom.

Molimo sve sudionike u prometu za razumijevanje i strpljenje te da se prilagode navedenim predmetnim situacijama.

Služba za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove Grada Ljubuški