Home IZDVOJENO POPIS: Svi važni telefonski brojevi službi Grada Širokog Brijega

POPIS: Svi važni telefonski brojevi službi Grada Širokog Brijega

0
POPIS: Svi važni telefonski brojevi službi Grada Širokog Brijega

Pozivamo građane na smanjivanje izravnog kontakta i kada god je to moguće upite i informacije obave telefonski ili putem elektroničke pošte.

Također, molimo sve građane da poštuju zapovijedi, naredbe i preporuke Stožera civilne zaštite ŽZH, Kriznog stožera i Stožera civilne zaštite Grada Širokog Brijega.

Informirati se možete na stranicama:

Uprava civilne zaštite ŽZH

Grad Široki Brijeg

Kontakti unutar Gradske uprave:

Info pult

Telefon: 039/702-815;

Porta

Telefon: 039/702-816;

Ured gradonačelnika

Telefon: 039/702-801; 039/702-802; Fax: 00387 (0)39/705-915;
e-mail: ured.gradonacelnika@sirokibrijeg.ba

Gradsko vijeće

Telefon: 039/702-804; 039/702-825; Fax: 039/705-915;
e-mail: predsjednik.gv@sirokibrijeg.ba; gradsko.vijece@sirokibrijeg.ba

Pravobraniteljstvo

Telefon: 039/703-317
e-mail: pravobranitelj@sirokibrijeg.ba

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Telefon: 039/702-828;
e-mail: opca.uprava@sirokibrijeg.ba

Matični ured

Telefon: 039/702-824;

Služba za gospodarstvo, obnovu i razvitak

Telefon: 039/702-806;
e-mail: gospodarstvo@sirokibrijeg.ba

Odsjek za gospodarstvo

Telefon: 039/702-855;

Odsjek za inspekcijske poslove

Telefon: 039/702-827; 039/703-039
e-mail: inspekcija@sirokibrijeg.ba

Služba za financije

Telefon: 039/702-808
E-mail: dijana.sesar@sirokibrijeg.ba

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Telefon: 039/702-809; 702-810;
e-mail: urbanizam@sirokibrijeg.ba

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar

Telefon: 039/702-830;
e-mail: katastar@sirokibrijeg.ba

Služba za branitelje iz Domovinskog rata

Telefon: 039/705-819;
e-mail: branitelji@sirokibrijeg.ba

Služba za civilnu zaštitu

Telefon: 039/703-255;
e-mail: civilna.zastita@sirokibrijeg.ba

Hitni brojevi telefona i preporuke

DOSTUPNI BROJEVI TELEFONA ZDRAVSTEVNIH USTANOVA, SANITARNIH INSPEKTORA I CIVILNE ZAŠTITE:

DZ Široki Brijeg 039 705-233 (124)

Uprava civilne zaštite ŽZH:

039 661-517(121)
039 661-377

Stručna medicinska pomoć 0-24h / 063 842-909

ZZJZ ŽZH ravnatelj 063 311-212
Epidemiolog 063 356- 675
0-24 sata 063 994-500

Županijski sanitarni inspektori
063 304-801
063 287-636

Sanitarni inspektor-Grad Široki Brijeg
063 482-244

Preporuke za osobe koje se vraćaju iz područja povećanog rizika od koronavirusa.

Tijekom 14 dana po povratku u Županiju Zapadnohercegovačku za vrijeme samoizolacije kod kuće:

• Svakodnevno kontaktirajte nadležni Dom zdravlja (obiteljskog liječnika) ili epidemiologa

• Mjerite tjelesnu temperaturu

• Pazite na pojavu simptoma respiratorne infekcije (kašalj, otežano disanje itd.)

• Redovito perite ruke ili koristite hidroalkoholnu otopinu

• Izbjegavajte kontakt s trudnicama, kronično bolesnima, starijim osobama i slično

• U slučaju potrebe za odlaskom u zdravstvenu ustanovu javite se nadležnom epidemiologu

U slučaju znakova respiratorne infekcije tijekom 14 dana nakon povratka u Županiju Zapadnohercegovačku:

• Telefonski nazovite nadležni Dom zdravlja (obiteljskog liječnika) ili epidemiologa, opišite mu svoje simptome i obavijestite ga o svom nedavnom boravku u ugroženom području.

• Izbjegavajte kontakt s osobama oko vas i stavite masku

• Ne odlazite liječniku ili na hitni prijem bez prethodnog dogovora s nadležnim epidemiologom koji će organizirati odlazak na pregled

U slučaju neodgodivog odlaska na put, preporučuje se:

• Izbjegavajte kontakt s bolesnim ljudima, pogotovo ljudima koji kašlju

• Izbjegavajte tržnice i mjesta gdje se drže žive ili mrtve životinje

• Pridržavajte se općih pravila o higijeni ruku i hrane

• Prije jela, nakon toaleta ili diranja životinja perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola

• Izbjegavajte doticaj sa životinjama, njihovim izlučevinama ili izmetom

• Pratite savjete za putnike na web-stranicama Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i Zavoda za javno zdravstvo ŽZH.

• Gdje god putujete, pridržavajte se općih pravila o higijeni ruku i hrane.

• Rukovanje se smatra bliskim kontaktom za širenje bolesti koje se prenose kapljičnim putem, te se zbog toga preporučuje da se ljudi što manje rukuju, jer se time smanjuje rizik potencijalnog prijenosa bolesti.

U slučaju simptoma respiratorne infekcije tijekom putovanja preporučuje se:

• Nosite kiruršku masku ako ste u kontaktu s drugim ljudima

• Jednokratno koristite papirnate maramice i redovito perite ruke

• Tijekom putovanja u zahvaćena područja što prije se obratite lokalnom liječniku.

Grad Široki Brijeg