Na 173. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu. Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu osigurana su na stavkama Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od skoro 26 milijuna kuna. Točku na Vladi obrazložio je državni tajnik Zvonko Milas.

Republika Hrvatska, u skladu sa svojom ustavnom obvezom, kontinuirano skrbi o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, štiteći njihova prava kao konstitutivnog i ravnopravnog naroda u Bosni i Hercegovini čime se ujedno potvrđuje snažna potpora i odgovorna politika Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, kao susjednoj, prijateljskoj i suverenoj državi – naglasio je gosp. Milas obrazlažući odluku.

Nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019., na koji je pristiglo ukupno 314 prijava, održane su tri sjednice Povjerenstva. Po razmatranju svih zaprimljenih prijava, uvida u projektnu dokumentaciju i terenskog pregleda programa i projekata koji su ušli u uži izbor, Povjerenstvo je donijelo Zaključak o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata:

–programima i projektima iz područja kulture -6.820.000,00 kn

–programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti -6.290.000,00 kn

–programima i projektima iz područja zdravstva -6.120.000,00 kn

–programima i projektima iz ostalih područja -6.570.000,00 kn

UKUPNO: 25.800.000,00 kn

Kriteriji kojima se Povjerenstvo vodilo prilikom donošenja Zaključka o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata su:

– Financiranje većih, strateških i razvojnih projekata koji proizvode dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini

–Financiranje programa i projekata koji imaju potencijal za direktno ili indirektno otvaranje radnih mjesta

–Financiranje programa i projekata u partnerstvu s lokalnom zajednicom

–Financiranje programa i projekata koji ostvaruju viši interes i značaj za širu društvenu zajednicu

–Ravnomjerna zemljopisna raspoređenost financiranih projekata.

Donošenjem Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, Vlada Republike Hrvatske pružila bi i ovaj put važnu pomoć i potporu udrugama i ustanovama Hrvata u Bosni i Hercegovini te kroz njih osnažila i ohrabrila hrvatski narod u njegovom nastojanju za ostanak i razvoj te očuvanje nacionalnog identiteta.

Donosimo popis dobitnika za područje Županije Zapadnohercegovačke:

Grude – 270.000,00 kn:

-Dovršenje građevinskih radova na Kulturno pastoralnom domu „Sv. Stjepana“ Gorica – Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići – 120.000,00 kn,

-Adaptacija i uređenje crkve sv. Mihovila Drinovci – Župa sv. Mihovila Arkanđela Drinovci – 150.000,00 kn.

Ljubuški – 1.520.000,00 kn:

-Adaptacija objekta – Dom kulture Klobuk – Mjesna zajednica Klobuk – 120.000,00 kn

-Rekonstrukcija Doma Svetog Ante Humac Ljubuški – Franjevački samostan Sv. Ante Humac – Ljubuški – 400.000,00 kn

-Izgradnja sabirno-distributivnog centra – Općina Ljubuški – 500.000,00 kn

-Potpora revitalizaciji poljoprivredne proizvodnje – Preduvjet za održivi opstanak i ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini – Poljoprivredna zadruga Teskera p.o. Ljubuški – 500.000,00 kn.

Posušje – 1.100.000,00 kn:

-Građevinsko – zanatski radovi u novoj Osnovnoj školi fra Petar Bakula – Završna faza – Općinsko vijeće općine Posušje – 1.100.000,00 kn.

Široki Brijeg – 780.000,00 kn

-20. Mediteran Film Festival – Kino video klub Amater- -65.000,00 kn

-Izgradnja Kulturno športskog doma Jare – Grad Široki Brijeg- -500.000,00 kn

-West Herzegowina Fest No.17. – Hrvatska glazbena unija u Županiji Zapadnohercegovačkoj – 40.000,00 kn

-Građevinsko – zanatski radovi prilagodbe i obnove radnih prostorija – Dom za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju “Marija – naša nada” – 75.000,00 kn

-Rekonstrukcija i opremanje prostorija centra za socijalni rad Grad Široki Brijeg – 100.000,00 kn

BONUS:

-Modernizacija Odjela za radiologiju Doma zdravlja Mostar – Dom zdravlja Mostar – 500.000,00 kn

-Obnova i opremanje Radiotelevizije Herceg-Bosne d.o.o Mostar-Faza 2 – RTV Herceg-Bosne d.o.o Mostar – 450.000,00 kn

SirokiBrijeg.info

KOMPLETAN POPIS MOŽETE PREUZETI S PRILOŽENE LINK STRANICE:

Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu