Ponovnu reviziju proći će samo oni koji su osuđeni za djela ratnog zločina

Sve osobe koje su osuđene za djelo ratnog zločina u FBiH uskoro će biti u jednakom položaju kada je u pitanju ostvarivanje prava. Rješavanje dosadašnje diskriminacije, kojom su prava oduzimana samo osuđenim pripadnicima HVO-a, omogućit će usvajanje amandmana na članak 36. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, piše Večernji list BiH.

Izmjene zakona

Naime, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH je na 23. redovitoj sjednici, održanoj 25. srpnja 2017., usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji s tri amandmana koje je Vlada FBiH prihvatila pa su postali sastavni dio prijedloga zakona. Budući da u amandmanu koji se odnosi na članak 36. stoji kako će revizorski tim za koordinaciju ponovno vršiti kontrolu potvrda, u medijima je pogrešno protumačeno kako će svi branitelji ponovno morati proći reviziju, što nije točno.

Ministar za pitanja branitelja ZHŽ-a Mladen Begić ističe kako će kontrolu morati proći samo određene kategorije.

Vecernji.ba