PONOSNI SMO NA ZVONKU I ZDENKA: ŽZH ima dugovanja u visini 25% deficita F BiH

Revizori Ureda za reviziju institucija u F BiH, već dva tjedna češljaju financije u ŽZH. Iako nije poznata konačna brojka, jer se još potražuju podaci iz više županijskih institucija, preliminarne informacije govore da je deficit ogroman, te da su dugovanja s minusima javnih ustanova, agencija i zavoda dostigla brojku od 100 milijuna KM. Gubitke je iskazao i ZZO, Agencija za privatizaciju, koju Vlada ŽZH želi ukinuti, iako je još mnogo neprivatizirane državne imovine, te JU Ljekarne ŽZH. Negativno poslovanje za sada ne istražuju policija i Tužiteljstvo, jer to nije interes vlasti na čelu s HDZ BiH.

Kako u županiji prema popisu pučanstva živi oko 97.000 stanovnika, dosadašnje vlade su svakog građanina zadužile s 1000 KM. ŽZH nije jedina županija u minusu. U minusu je Sarajevska, koja broji 650.000 građana, ali ima deficit “samo” 96 milijuna KM. HBŽ je na dan 31.12.2014. godine imala deficit od samo 4,5 milijuna KM, a visina proračuna ove županije je gotovo jednaka visini proračuna u ŽZH.

Da slika o financijama ŽZH bude još jasnija, potvrđuje podatak da ŽZH ima dugovanja u visini 25% deficita F BiH.

Gdje je otišao toliki novac?

Na to pitanje moraju odgovoriti bivši ministri financija i premijeri. S podacima se u javnosti manipulira, ali pregledom ranijih revizorskih izvještaja vidljivo je da su vlade do 2006. godine (HDZ BiH) krive za 19% duga, vlada Z. Jurišića za 15%, te vlade Zdenke Ćosića napraviši financijski kaos, koji je unazadio ŽZH, povećavši deficit i dugovanja za više od 60% od stanja kada su preuzeli vlast.

Vlada Zdenka Ćosića od listopada 2011. godine, pa do veljače 2015. godine nije plaćala doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, dodatno se zaduživala kod ZZO ŽZH i Zavodu za zapošljavanje, kao i u komercijalnim bankama. Iako je davno trebala vratiti pozajmicu (6,7 milijuna) prema ZZO ŽZH, to ni do danas nije učinila. ZZO ŽZH ima višemilijunski dug prema SKB Mostar, posluje također s višemilijunskim minusom isključivo krivnjom Upravnog vijeća, koje donosi nezakonite odluke. Izgleda da se konstruirao financijski “vrtuljak ljubavi”.

Ako se nisu plaćali milijuni za doprinose, s razlogom se postavlja pitanje gdje je novac završio. Tome pridodajmo i smanjenje bruto osobnih dohodaka u ŽZH za 8%, što je sud presudom poništio.

Ured za reviziju F BiH će za dva mjeseca objaviti revizorsko izvješće za ŽZH. Objaviti će jesu li premijer Zdenko Ćosić i ministar Toni Kraljević postupili po preporukama iz 2014. godine.

Ljubuski.info