Home Tehnologija Internet Otvoren put za uvođenje 4G mreže u BiH

Otvoren put za uvođenje 4G mreže u BiH

0
Otvoren put za uvođenje 4G mreže u BiH

Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa i ministra Ismira Juska usvojilo Politiku sektora elektronskih komunikacija u Bosni i Hercegovini za period 2017-2021. godine i Akcijski plan za provođenje politike.

Prema riječima ministra Juska, usvajanjem ovog strateškog dokumenta Ministarstvo je okončalo još jedan izuzetno važan posao iz svoje nadležnosti.

„Ovim smo ispunili i obećanje dato na nedavnom sastanku s direktorima telekom operatera u BiH. Konačnim usvajanjem Politike, telekom operaterima u BiH širom se otvaraju vrata za uvođenje 4G mreže. Sada je sve na njima“ – kaže ministar Jusko.

Politika definira ciljeve razvoja sektora elektronskih komunikacija u BiH, kao i mjere i aktivnosti koje će dovesti do realizacije definiranih ciljeva, među kojima je na prvom mjestu održavanje konkurentnosti na tržištu, koja će za posljedicu imati povećanje kvaliteta usluga, smanjenje cijena, te zadovoljenje potreba korisnika.

Također, cilj je i daljnji razvoj infrastrukture s naglaskom na infrastrukturu koja omogućava usluge širokopojasnog prijenosa, naročito u slabije naseljenim oblastima i nerazvijenim dijelovima zemlje, razvoj elektronskih komunikacija za potrebe javnih usluga, te razvoj elektronskih komunikacija za potrebe državne sigurnosti, obrane i hitnih službi.

Jedan od ciljeva je i definiranje procedura, metoda, rokova i naknada za dopune postojećih i dodjele budućih licenci za korištenje radiofrekventnog spektra, posebno za implementaciju širokopojasnih bežičnih pristupnih sistema, kao i definiranje minimalnih uvjeta za pružanje univerzalnih usluga po prihvatljivoj cijeni za sve korisnike na cijeloj teritoriji BiH i ispunjenje zahtjeva za besplatnim pozivima prema hitnim službama.

Na donošenju Politike i urgentnoj realizaciji aktivnosti iz Akcijskog plana inzistirala je i Europska komisija. Nakon usvajanja Politike, Vijeće ministara BiH dobilo je priliku da na sjednici Odbora za stabilizaciju i pridruživanje BiH Europskoj uniji, 31. svibnja, izvijesti Europsku komisiju o postignutom napretku, priopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

SirokiBrijeg.info