Premija dodatnog zdravstvenog osiguranja ili popularna “markica” mnogima predstavlja nepoznanicu, osim što im se često nameće kao jedna dodatna potreba kako bi bili oslobođeni dodatnih troškova u zdravstvenom sustavu, ali ona nije obvezna, no problem nastane kada se nađete u situaciji da su vam potrebne zdravstvene usluge i trošak biva mnogo veći od tog malog komadića papira!

Također, mnogi zaposleni se pitaju što će im ta markica kada im se od plaće mjesečno oduzima 12,5% za zdravstveno osiguranje što i nije mala cifra, čega su oslobođeni oni koji imaju premiju osiguranja bilo oni zaposleni, nezaposleni, umirovljenici ili djeca, kako je uvedena u zdravstveni sustav ŽZH…

Portal SirokiBrijeg.info u nastavku novog “OTKRIVANJA” donosi odgovore koji su vas “mučili” vezano za ovaj “komadić papira”, a koji je postao neizostavan u našem zdravstvenom sustavu!

O svemu tome kako bi pobliže pojasnili neke od upita, Ivana Bošnjak, glasnogovornica Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH, dala nam je konkretne odgovore.

Što znači premija osiguranja- markica, kad je uvedena u zdravstveni sustav ŽZH, i s kojim ciljem u budućnosti?

Zavod za zdravstveno osiguranje Zapadnohercegovačke županije već četrnaest godina omogućava svojim osiguranicima da umjesto plaćanja za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite mogu platiti u vidu godišnje premije. Ukoliko osiguranik ima markicu i ovjerenu zdravstvenu iskaznicu, on je oslobođen plaćanja svih zdravstvenih usluga , koje su se ranije morale plaćati participacijom. Drugim riječima, umjesto ranijeg participiranja za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu, osiguranicima je omogućeno plaćanje sudjelovanja u svim troškovima zdravstvene zaštite u vidu godišnje markice.

Zakon o zdravstvenom osiguranju ( „Službene novine Federacije BiH” broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11) u svom 13. članku propisuje: “Sredstva za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se doprinosima od kojih se formira fond zdravstvenog osiguranja kod zavoda zdravstvenog osiguranja županija, suglasno odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu zakona”. Odredbom članka 80. Zakona o zdravstvenom osiguranju, predviđeno je osobno sudjelovanje osiguranih osoba u pokriću troškova zdravstvene zaštite, odnosno participacija osiguranika. Odlukom o premiji – sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 30/07 ), koju je donijela Skupština Županije Zapadnohercegovačke, propisani su iznosi sudjelovanja – participacije osiguranih osoba Zavoda prije svega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Tom Odlukom nisu u potpunosti obuhvaćeni svi oblici zdravstvene zaštite koji se pružaju u bolničkim centrima, odnosno nisu obuhvaćene sve usluge specijalističko-konzultativne te bolničke zdravstvene zaštite. Istom Odlukom, omogućeno je osiguranicima Zavoda da umjesto plaćanja participacije za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu mogu sudjelovati u pokriću troškova zdravstvene zaštite u vidu godišnje premije-markice. Ukoliko osiguranik ima markicu i ovjerenu zdravstvenu iskaznicu, oslobođen je plaćanja participacije za izvršene zdravstvene usluge, osim ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Zbog paušalnog načina ugovaranja zdravstvenih usluga Zavoda s četiri Doma zdravlja Županiji Zapadnohercegovačkoj i sa SKB-om Mostar, te zbog poteškoća u kontroli naplate sredstava od participacije, sredstva koja naplate te ustanove prepuštena su istima. Uvođenjem informatičkog sustava u zdravstveni sustav Županije Zapadnohercegovačke stvaraju se pretpostavke za bolju naplatu i kontrolu ovih sredstava.

Cijena godišnje premije za 2019. godinu iznosila je 20 KM po osiguranoj osobi, dakle ostala je nepromijenjena u odnosu na prethodne godine, dok je npr. u HBŽ cijena 30 KM.

Otkuda iznos od 20 KM?

Visinu premije utvrdilo je Upravno vijeće zavoda. Naime, prema preporuci Svjetske zdr.organizacije, iznos markice ne može biti veći od 10 posto izvršenog rashoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja po jednoj osiguranoj osobi u prethodnoj godini na području naše županije. Po toj računici visina ovogodišnje premije je trebala biti cca 40-ak KM, ali evo, ZZO ŽZH se vodio položajem socijalno najugroženije kategorije, ali i svih osiguranih osoba te osigurao da se visina premije zadrži na prošlogodišnjoj razini.

Što znači markica zavoda za zdravstvenog osiguranja?

Zavod za zdravstveno osiguranje Zapadnohercegovačke županije već trinaest godina omogućava svojim osiguranicima da umjesto plaćanja za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite mogu platiti u vidu godišnje premije. Ukoliko osiguranik ima markicu i ovjerenu zdravstvenu iskaznicu, on je oslobođen plaćanja svih zdravstvenih usluga , koje su se ranije morale plaćati participacijom. Drugim riječima, umjesto ranijeg participiranja za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu, osiguranicima je omogućeno plaćanje sudjelovanja u svim troškovima zdravstvene zaštite u vidu godišnje markice.

Na koje se zdravstvene usluge točno misli, odnosno za koje to usluge osiguranici ne plaćaju participaciju ukoliko imaju markicu?

Svaka osigurana osoba koja je prijavljena na obvezno zdravstveno osiguranje preko Zavoda zdravstvenog osiguranja ŽZH kupnjom markice oslobođena plaćanja participacije za preko 130 usluga koje se pružaju u domovima zdravlja u Županiji Zapadnohercegovačkoj, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i drugim ugovornim ustanovama Zavoda, pod uvjetom da joj je zdravstvena iskaznica ovjerena.

Što s osiguranicima koji ne kupe markicu?

Za osigurane osobe koje ne kupe markicu, sudjelovanje u pokriću zdravstvene zaštite utvrđeno je određenim iznosom za svaki pojedini oblik zdravstvene zaštite iz članka 4 . Odluke koju je donijela Skupština ŽZH u ožujku 2007.godine , što znači da osiguranik bez markice plaća participaciju za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu. Primjerice , za magnetnu rezonancu platit će 150 KM, za uklanjanje bubrežnog kamenca 80 KM dok za sve to, ukoliko ima markicu i uredno ovjerenu zdravstvenu iskaznicu – osiguranik neće platiti ništa.

Podsjećam, premija osiguranja (markica) nije obvezna, ali u slučaju da osiguranik nema markicu, zdravstvena ustanova ima zakonsku obvezu naplatiti participaciju za pruženu uslugu. Možda se nekad ranije nekome i moglo progledati kroz prste, no otkako su zdravstvene ustanove informatizirane, odnosno od kako je uveden integrirani zdravstveni infotmacijski sustav u ŽZH, svaki osiguranik se identificira na pultu odnosno kartoteci i prvi podatak koji medicinska sestra vidi na zaslonu računala je ima li on markicu ili nema. Jasno je da u slučaju da osiguranik nema markicu, zdravstvena ustanova mora naplatiti participaciju za određenu uslugu.

Koje su kategorije osoba oslobođene plaćanja markica?

Korisnici stalne socijalne potpore oslobođeni su plaćanja premije osiguranja, uz predočenje dokaza odnosno prijave na osiguranje preko nadležnog Centra za socijalnu skrb. Nadalje, osobe do navršenih 18 godina života te osobe s navršenih 65 godina života koje su osigurane preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, oslobođene su plaćanja participacije te imaju pravo na besplatnu markicu.

Također osobe koje navršavaju 18 godina života u 2019. godini, besplatnu markicu mogu preuzeti do 29. ožujka 2019. godine, a markica će im vrijediti tijekom cijele godine.

Koja je Vaša preporuka i poruka za sve korisnike premije osiguranja?

Uistinu markicu ne treba posebno promovirati, ona je najbolja reklama za sebe jer ona predstavlja pogodnost koju su osiguranici itekako prepoznali. U prilog tome ide i činjenica da broj markica iz godine u godinu raste.

Sigurna sam u to da su osiguranici itekako svjesni pogodnosti koje im donosi markica, i da će iskoristiti vrijeme koje je pred nama za nabavu markice.

Gdje se mogu nabaviti markice, tko ih može nabaviti i postoje li kategorije koje su oslobođene plaćanja premije?

Markice se distribuiraju u Područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH-a, prema mjestu prebivališta osiguranih osoba, do 29. ožujka 2019. Godine a uplatu premije moguće je izvršiti kod ovlaštenih ustanova za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na broj depozitnog računa Zavoda 3060030000648268. Kako bi se osiguranicima izašlo u susret te u cilju povećanja učinkovitosti i kvalitete poslovanja, djelatnici Zavoda bit će raspoređeni na izdvojenim šalterima u poštanskim uredima Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (Ljubuški, Grude, Široki Brijeg, Posušje). U Područnom uredu Zavoda u Širokom Brijegu, a u cilju smanjenja gužvi koje se javljaju osobito u prva dva mjeseca distribucije markica, osiguranicima Zavoda na raspolaganju je djelatnik HP d.o.o. Mostar.

Osiguranici koji premiju osiguranja uplaćuju jednim nalogom za više osiguranika, prilikom preuzimanja premije osiguranja (markice), pored naloga za plaćanje, Zavodu trebaju dostaviti i obrazac za uplatu premije sa popisom osiguranika za koje su uplatili premiju osiguranja. Popis treba sadržavati ime i prezime osobe za koju je uplaćena premija osiguranja te matični broj (JMB) osobe za koju je uplaćena premija osiguranja. Valjano popunjen platni nalog, uputu te obrazac za uplatu premije osiguranici mogu dobiti u Područnim uredima, a isti se mogu preuzeti i sa web stranice Zavoda.

Osim spomenutih mogućnosti, znamo kako se uplata premije osiguranja može izvršiti i putem interneta te mobilnog bankarstva.

Tako je, prednosti internet te mobilnog bankarstva su njegovo korištenje s bilo kojeg mjesta gdje postoji pristup internetu, brže i jednostavnije obavljanje transakcija odnosno ekonomičnija i brža komunikacija s bankama elektronskim putem.

Možete li nam reći koliki je prihod bio prijašnjih godina, te bilježi li rast naspram prijašnjih godina?

Markica za 2019. godinu je bijele boje s otisnutim logom Zavoda te numeracijom i godinom za koju vrijedi. Distribucija je započela 17. 12. 2018. godine, a završava posljednjeg radnog dana u ožujku, točnije 29. ožujka 2019., tako da nemamo još potpunu evideciju prodanih markica.

Distribuirane premije osiguranja po godinama i Područnim uredima:

Važno je napomenuti da je svaka markica pojedinačno upisana u matičnu evidenciju Zavoda kako bi se spriječile eventualne zloporabe.

Iako je u Zavodima HNŽ i HBŽ rok za nabavu markica do kraja veljače, iz Zavoda podsjećaju da osiguranici ZZO ŽZH markicu mogu nabaviti do kraja ožujka 2019. godine što se već godinama prepoznaje kao iznimna pogodnost.

Više informacija osiguranici mogu dobiti u Područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke te na web stranici Zavoda www.zzozzh.com.

Nakon 29. ožujka 2019. godine, markicu će moći nabaviti samo prvoprijavljeni, odnosno osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.

Markica za 2019. godinu je bijele boje, s otisnutim logom Zavoda te numeracijom i godinom za koju vrijedi. Cijena godišnje premije kao i proteklih godina je 20 KM.

Mili Marušić / SirokiBrijeg.info