Općinski sudu u Ljubuškom oslobodio Nikolu od optužbe da je namjerno otvorio kovertu za natječaj JP Parkovi

LJUBUŠKI – Nikola L. oslobođen je u Općinskom sudu u Ljubuškom optužbe da je počinio kazneno djelo Povreda tajnosti pisma ili druge pošiljke, doznaje Dnevni list u tom sudu.

Presudu je izrekao sudac Miro Jurič, optužnicu je zastupala tužiteljica Kristina Nogalo, dok je obranu optuženog zastupala odvjetnica Nada Dalipagić.

Optužnicom Županijskog tužiteljstva Široki Brijeg, optuženom se stavljalo na teret da je kao djelatnik JP Parkovi d.d. Ljubuški namjerno otvorio kovertu u kojoj je bilo naznačeno „prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja“ iako je znao da se prijava za natječaj ne smije otvarati i s namjerom da prijavljenog eliminira iz natječajne procedure.

Sud je cijenio da kazneno djelo ‘Povreda tajnosti pisma ili druge pošiljke’ čini službena osoba koja bez odobrenja otvori tuđe pismo ili brzojav ili kakvo drugo zatvoreno pismo ili pošiljku ili na drugi način povrijedi njihovu tajnost ili neovlašteno zadrži, prikrije, uništi ili drugome preda tuđe pismo, brzojav, zatvoreno pismo ili pošiljku.

Sud je nedvojbeno utvrdio da je optuženi otvorio kovertu u kojoj se nalazila dokumentacija za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JP Parkovi d.d. Ljubuški, ali imajući u vidu da se kazneno djelo ‘Povreda tajnosti pisma ili druge pošiljke’ može počiniti samo s namjerom koja obuhvaća i svijest o protupravnosti postupanja, kao i svijest da se radi o tuđem pismu ili pošiljci i razmatrajući provedene dokaze u tom pravcu, Sud je analizirao iskaz optuženog da je otišao na poštu, da je bilo dosta pismena, da je istu počeo zavoditi po redu i da je uočio kovertu na ime JP Parkovi d.d. Ljubuški i da je istu otvorio, da je udario protokolarni, prijemni štambilj, zaveo, složio,stavio u prozirnu fasciklu, odložio u ladicu u ormariću u kojoj se ostavlja pošta za natječajnu proceduru od tendera, javnog natječaja, da se radi o dokumentaciji za natječaj. Potom je izvijestio direktora da je istu slučajno otvorio. Sud je prihvatio iskaz optuženika kao uvjerljiv i logičan.

Sud je rezimirao da Tužiteljstvo, a na kojem je teret dokazivanja, nije uspjelo dokazati da je optuženi u vrijeme otvaranja pošiljke postupao s namjerom koja obuhvaća i svijest o protupravnosti postupanja, kao i svijest da se radi o tuđoj pošiljci, odnosno nije uspjelo dokazati izvan svake razumne sumnje da je optuženi počinio predmetno kazneno djelo. Na istu presudu Županijsko tužiteljstvo ima mogućnost žalbe u roku od 15 dana.

Dnevni list