FOTO: Mili Marušić

Nakon usvajanja diskriminirajućeg zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u oba doma Parlamenta FBiH (Zastupnički i dom naroda), koji ima sva obilježja protuustavnog zakona, koji diskriminira najveći broj razvojačenih Branitelja u FBiH bez ikakvih stalnih novčanih mjesečnih primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu, počela je primjena tog zakona u praksi.

Kako je URB HVO-a ŽZH u svojim javnim priopćenjima u više navrata nagovještavala, taj zakon je donijet isključivo kako bi se stvorio još veći i nepremostivi jaz (provalija) između razvojačenih Branitelja što je bila i osnovna intencija kreatora tog zakona.

Kako bi netko uopće mogao aplicirati, podnositi zahtjev za tzv. “egzistencijalnu novčanu naknadu“ mora dokazati slijedeće:

1.Da je bio pripadnik oružanih snaga u FBiH najmanje 12 mjeseci,

2.Da je evidentiran na Zavodu za zapošljavanje najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva,

3.Da ima najmanje 57 godina života,

4.Da ima prebivalište u BiH,

5.Da njegova ukupna mjesečna primanja ne prelaze 174,03 KM.

Tko ispuni ove uvjete ima pravo podnijeti zahtjev te će dobiti 5,00 KM po mjesecu sudjelovanja u Domovinskom ratu.

Kako velika većina članova URB HVO-a ŽZH te ostalih razvojačenih Branitelja HVO-a i Armije BiH ne zadovoljava barem jedan od postavljenih uvjeta u tom nakaradnom zakonu samim time oni nemaju pravo ni podnijeti taj zahtjev.

Ipak bez obzira što mnogi razvojačeni Branitelji nemaju pravo podnijeti zahtjev za tzv. “egzistencijalnu naknadu“ zbog neispunjavanja uvjeta, ovaj nakaradni zakon omogućava mnogima koji nemaju nikakve sveze s ratom i ratnim strahotama podnijeti zahtjev čime se izruguju časnim razvojačenim Braniteljima HVO-a i Armije BiH koji nemaju to pravo.

Stoga smo dužni javnosti pojasniti tko sve pridaje zahtjeve za tzv. “egzistencijalnu naknadu „ a nema na to pravo ni po kojem osnovu.

1.Najprije je potrebito osvrnuti se na naslov zakona jer se on zove: “Zakon o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji“. Kako se u tom naslovu koristi termin „Branitelj“ potrebito je utvrditi definiciju Branitelja a on je:

„Branitelj je osoba koja je sudjelovala u obrani i pripremi obrane od agresije u borbenim postrojbama te sve druge osobe koje su opskrbljivale pripadnike borbenih postrojbi na prvim crtama bojišnice u vremenskom periodu od 18.09.1991. godine do 23.12.1995. godine)“.

Branitelj ne može biti pripadnik neborbenih postrojbi a neborbene postrojbe su sve one postrojbe, jedinice ili organizacije koje nisu sudjelovale na prvoj crti bojišnice i u svezi s njom a one su:

-komande garnizona daleko od prve crte bojišnice,

-uredi obrana,

-sanitet u bolnicama,

-pripadnici MUP-a po gradovima i općinama koji nisu sudjelovali na prvoj crti bojišnice,

-pripadnici radne obveze po gradovima i općinama,

-pripadnici civilne zaštite po gradovima i općinama,

-sva logistička potpora koja nije sudjelovala u opskrbi pripadnika prve crte bojišnice,

Imajući u vidu kako zahtjeve za tzv. “egzistencijalnu naknadu“ podnose i osobe koje su od ureda obrana gradova i općina dobili uvjerenje kako su bili pripadnici oružanih snaga FBiH samim time se derogira odnosno omalovažava definicija BRANITELJ i omogućava im se podnošenje zahtjeva i dobivanje naknade koja im ni po čemu ne pripada.

2.Zahtjeve podnose i osobe koje imaju fiktivna poduzeća na trećim osobama u BiH i van nje i jako lagodno i udobno žive jer dobivaju uvjerenje od poreznih ispostava kako oni nemaju prihode veće od 174,03 KM mjesečno čime se opet izigrava zakon na štetu istinskih razvojačenih Branitelja.

Ove dvije nepravilnosti su zamijećene na terenima diljem ŽZH od istinskih razvojačenih Branitelja koji su svojim očima vidjeli tko sve predaje zahtjeve za tzv. “egzistencijalnu mjesečnu novčanu naknadu“ koju je po izjavi federalnog ministra Branitelja od 01.kolovoza ove godine zatražilo preko 13 000 tzv. “razvojačenih Branitelja“ i gdje će se taj broj zacijelo popeti na njih preko 50 000 a ogromna većina njih nema s ratom i ratnim strahotama ništa, premda je Vlada FBiH preko svog resornog ministarstva Branitelja osigurala sredstva za njih 20 000 kako navode.

Zbog svih ovih razloga URB HVO-a ŽZH je mnogo prije usvajanja ovog diskriminirajućeg, protuustavnog i nakaradnog zakona reagirala pravodobno i na odgovarajući način slijedeći izvorni tekst Rezolucije Branitelja u FBiH.

O svemu što je URB HVO-a ŽZH poduzela i što će se dogoditi u narednim danima naši članovi i cjelokupna javnost će biti pravodobno obaviješteni a naši zahtjevi su otprije poznati:

1.Pravo na braniteljski dodatak u visini od 6.00 KM po mjesecu sudjelovanja u borbenim postrojbama u Domovinskom ratu u BiH u periodu od 18.09.1991. do 23.12.1995. godine,

2.Izrada zakona o jedinstvenom registru branitelja i njegova javna objava, kao i javna objava svih korisnika prava iz oblasti BIZ (braniteljsko-invalidske zaštite u ŽZH),

A naši zahtjevi su adresirani na zakonodavnu i izvršnu vlast ŽZH i očekujemo skoro rješavanje naših zahtjeva jer je to jedini i ispravni put rješavanja prava naših članova kao i svih razvojačenih Branitelja HVO-a ŽZH bez ikakvih trajnih mjesečnih novčanih primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu.

Ondje gdje smo mobilizirani i naoružani, tu smo demobilizirani i razoružani, a onaj tko je to učinio u obvezi je i platiti naše godine koje smo dali u obranu svih nas a poglavito onih koji su nam ostali dužni a danas jako lagodno i ugodno žive od plodova naše borbe s kojom u principu nemaju ništa jer su svi većinom pripadnici neborbenih postrojbi, “podrum ili München bojna“, navodi se u priopćenu URB HVO ŽZH.

SirokiBrijeg.info