U okviru aktivnosti “Ombudsmen u vašem gradu” ombudsmenka Bosne i Hercegovine Nives Jukić službeno će dana 13. ožujka 2019. godine posjetiti općinu Ljubuški.

Kako bi se građanima olakšao pristup Instituciji Ombudsmena kao mehanizmu za zaštitu njihovih prava navedenog dana u period od 12 do 14 sati u zgradi općine Ljubuški ombudsmenka Jukić sa suradnicom biti će na raspolaganju građanima Ljubuškog koji se žele obratiti ovoj institucije radi pružanja pomoći u zaštiti njihovih prava i sloboda.

Navedena aktivnost “Ombudsmen u vašem gradu” realizira se u suradnji sa Misijom OEBS-a u Bosni i Hercegovini, a ima za cilj da se sagleda stanje ljudskih prava na terenu i omogući građanima da se obrate Instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Na ovom linku možete naći kratke informacije vezane za ulogu i funkciju institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

SirokiBrijeg.info