U Sarajevu je održan sastanak Radne grupe kojim je predsjedavao federalni ministar za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, a koji je bio posvećen provedbi Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji. Na sastanku je rečeno da je, prema dosadašnjim podacima, gotovo 16.000 branitelja pokrenulo postupak kod prvostupanjskih tijela, tj. općinskih službi za braniteljsko-invalidsku zaštitu, za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu.

Za sve branitelje koji to ostvare i kojima do 30. u svakom mjesecu bude okončana čitava procedura i budu stavljeni na liste za isplatu, naknada će biti isplaćena do 10. u narednom mjesecu, kada se isplaćuju i druge naknade braniteljskoj populaciji iz federalnog proračuna, uključujući i retroaktivnu isplatu za period koji je naveden u rješenju prvostupanjskog tijela.

S tim u svezi, pomoćnici ministra su izvijestili da sve aktivnosti idu prema planu a da se sve zahtjeve rješava bez većih poteškoća. Ipak, upućen je apel službama braniteljsko-invalidske zaštite da ubrzaju procedure i učine sve napore kako bi branitelji što prije dobili konačna rješenja i bili stavljeni na isplatu.