U zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke za učitelje i nastavnike geografije, 7.1.2020. održana je stručna edukacija pod nazivom „Pisano provjeravanje i ocjenjivanje u nastavi geografije“.

Stručnu edukaciju pripremio je i vodio stručni suradnik-savjetnik Zavoda za odgoj i obrazovanje, Krešimir Milošević, prof. geografije.

Cilj edukacije je bio upoznati nastavnike i učitelje o važnosti pisanog provjeravanja i ocjenjivanja u nastavi geografije. U nastojanju da se učenike što češće ispituje i ocjenjuje, da ispitni postupci budu što objektivniji, didaktika je u nastavnu praksu uvela razne vrste pisanog provjeravanja i ispitivanja. To se prije svega odnosi na tipove i vrste zadataka otvorenog i zatvorenog tipa.

Prezentirane su i objašnjene vrste ovih tipova zadataka kao i njihove prednosti i nedostaci. Zaključeno je da je pisani oblik ispitivanja izuzetno važan i nezaobilazan u nastavi geografije. U njemu trebaju prevladavati zadatci za provjeru razvijenosti geografskih vještina i kartografske pismenosti, a ne samo zadatci za provjeru geografskih znanja.

U ispitu u najvećoj mjeri trebaju biti zastupljena nužna i važna znanja, a manje vrijedna znanja. Isto tako, naglasak mora biti stavljen na konceptualna i proceduralna znanja, a ne činjenična znanja te se mora voditi briga da se ispituju više kognitivne razine. Također, pojašnjen je kriterij vrednovanja pisanih provjera te način kreiranja pisane provjere.

Cijeli se obrazovni proces na kraju svede na ocjene koje postaju jedini temelj daljnjeg hoda kroz školovanje i život pojedinca. Težnja „savršenom“ ispitu nužna je kako bi pisano ispitivanje bilo valjano i pravedno za svakog učenika.

Zavod za odgoj i obrazovanje ŽZH