ŠIROKI BRIJEG – Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića održana je 41. sjednica Gradskog vijeća.

Dopunom dnevnog reda uvršten je Prijedlog o pristupanju izradi detaljnog plana uređenja obalnog pojasa rijeke Lištice od mosta kod hotela do mosta na magistralnoj cesti, kao i pripadajućeg pojasa uz bujicu Ugrovaču do mosta u Klancu.

Nakon usvajanja zapisnika, jednoglasno je usvojena Odluka o određivanju nekretnina u državnom vlasništvu na kojima je pravo posjeda upisano na temelju ranijih propisa o šumama i upisu grada Širokog Brijega kao posjednika tih nekretnina.

Prijedlog o pristupanju izradi detaljnog plana uređenja obalnog pojasa rijeke Lištice od mosta kod hotela do mosta na magistralnoj cesti, kao i pripadajućeg pojasa uz bujicu Ugrovaču do mosta u Klancu usvojen je jednoglasno. Prostorno-planskom dokumentacijom trebaju se dobiti odgovori na niz pitanja kao što su mjere zaštite postojećih prirodnih vrijednosti, zaštiti tog dijela grada od poplava, korištenje rijeke Lištice i bujice Ugrovače u energetske, turističke, sportsko-ribolovne svrhe, te utvrditi uvjete zaštite i revitalizacije fratarske hidrocentrale.

Također, jednoglasno je usvojena odluka o utvrđivanju općeg interesa kojom se utvrđuje da je od općeg interesa izgradnja kružnog raskrižja ulica fra. Didaka Buntića, Kvaternikove i Dominika Mandića na zemljištu označenom kao 4. katastarske čestice k.o. Lise ukupne površine 195m2.

Usvojena su rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist: Slavka Solde sina Joze iz Oklaja i Nikole Kovačić sina Mirka iz Širokog Brijega.

Primljeno je na znanje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Širokog Brijega od 1.1.2016. do 30.6.2016.. godine. Izvršenje Proračuna Grada Širokog Brijega za prvo polugodište 2016. godine karakterizira 2,39 % više ostvarenih poreznih prihoda, odnosno u tome 8,94% više ostvarenja poreza na dohodak i 0,35% više ostvarenja poreza na dodanu vrijednost, sve u odnosu na planirana sredstva. Izvorni prihodi, porezni i neporezni zajedno, ostvareni su za 5,57% više u odnosu na planirano.

Izvješća o radu: Gimanazije fra Dominika Mandića, Srednje strukovne škole, Prve osnovne škole Široki Brijeg, Druge osnovne škole Široki Brijeg, Osnovne škole Kočerin, Osnovne škole Biograci i Glazbene škole Široki Brijeg usvojena su jednoglasno.

Informacije o radu Podružnice za zapošljavanje Široki Brijeg primljeno je na znanje.

Održana sjednica bila je posljednja sjednica aktualnog saziva Gradskog vijeća. Predsjednik Gradskog vijeća Vinko Topić zahvalio se svim vijećnicima na konkretnoj i korektnoj suradnji.

Grad Široki Brijeg