Home Vijesti Ekonomija & Gospodarstvo Održana 72. sjednica Vlade ŽZH

Održana 72. sjednica Vlade ŽZH

0
Održana 72. sjednica Vlade ŽZH

U srijedu 14. lipnja 2017. godine u Širokom Brijegu, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana je 72. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Naputak za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi;

Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu za Tekuće prijenose za političke stranke, za razdoblje siječanj – ožujak 2017. godine;

Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti općini Ljubuški o prijenosu prava upravljanja i korištenja na hidro melioracijskim sustavima u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke na registrirane udruge korisnika vode na području općine Ljubuški;

Odluku o davanju suglasnosti općini Ljubuški o prijenosu prava upravljanja, korištenja i održavanja na hidro melioracijskim sustavima u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke na Javno poduzeće Parkovi d. o. o. Ljubuški na području općine Ljubuški.

Vlada ŽZH