Održana 70. sjednica Vlade ŽZH

U Širokom Brijegu, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, održana 70. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o Uredu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za novčane potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i gospodarstvu“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu;

Odluku o donošenju Plana utroška sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstva „Tekući prijenos za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu;

Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode za područje Županije Zapadnohercegovačke uzrokovane jakim mrazom i niskim temperaturama;

Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.

Vlada ŽZH