U prostorijama Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu pod predsjedanjem zapovjednika Županijskog stožera civilne zaštite Zdenka Ćosića održana je 7. sjednica Županijskog stožera civilne zaštite.

Nakon usvajanja Zapisnika sa 6. sjednice Županijskog stožera civilne zaštite, Stožer je usvojio Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Izvješće o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2019. godini i Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini.

Sukladno Planu korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini, između ostalog planirana je obuka i pokazna vježba službi za zaštitu i spašavanje, edukacija u specijaliziranim ustanovama za djecu i odrasle, nastavak opremanja Operativnog centra, početak odnosno I. faza izgradnje skladišta civilne zaštite, te nabava opreme za službe zaštite i spašavanje i druge strukture civilne zaštite.

Usvojeno je nekoliko odluka neophodnih za rad i funkcioniranje Županijskog stožera civilne zaštite, te Gorskih službi spašavanja, Županijskog crvenog križa, Operativnog centra i ostalih struktura civilne zaštite.

Donesen je Zaključak o usvajanju pozitivnog mišljenja na Izvješće Operativnog centra civilne zaštite za 2019. godinu.

IZVJEŠĆE OPERATIVNOG CENTRA O DOGAĐAJIMA I INTERVENCIJAMA VATROGASNIH POSTROJBI I SLUŽBI ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE U 2019. GODINI

Županijski operativni centar civilne zaštite sa sjedištem u Grudama nalazi se u sklopu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i radi neprekidno 24 sata, a funkcionira tako što su sva tijela vlasti, javna i druga poduzeća i druge pravne osobe dužni operativnom centru stalno dostavljati sve podatke, koje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti primijete ili saznaju, a koji se odnose na sve vidove pojava i opasnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno sve podatke koji se odnose na posljedice nastale djelovanjem prirodne ili druge nesreće.

Prema podacima Operativnog centra ukupno je u Županiji Zapadnohercegovačkoj u 2019. godini evidentirano 518 požara. Najveći broj požara bio je na području Grada Širokog Brijega (185), te Grada Ljubuškog (160), a evidentirano je 110 požara na području Općine Posušje i 63 na području Općine Grude. Na području Županije Zapadnohercegovačke u 2019. godini evidentirane su i 43 intervencije pripadnika Gorskih službi spašavanja. Više o događajima i intervencijama vatrogasnih postrojbi i službi za zaštitu i spašavanje možete saznati OVDJE.

Civilna zaštita ŽZH