U petak 10. srpnja 2020. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 60. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika županijskog pravobranitelja, kojom se za zamjenika županijskog pravobranitelja u Županijskom pravobraniteljstvu Županije Zapadnohercegovačke imenuje Vesna Banožić Zeljko iz Širokog Brijega, i uputila ga u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o prijenosu sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu gradovima i općinama u Županiji Zapadnohercegovačkoj za sufinanciranje prijevoza učenika;

Odluku o određivanju visine naknade na godišnjoj razini za ustupanje ribolovnih zona na ribolovnim vodama Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za predlaganje kandidata u Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o radnom vremenu fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost trgovine i trgovačkih usluga na području Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada ŽZH