U četvrtak 7. veljače 2019. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 6. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2019. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2019. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Plan korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2019. godinu;

Odluku o odobravanju prodaje službenih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja.

Također, Vlada je prihvatila Izvješće o korištenju financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2018. godinu, koje je izložio ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke Drago Martinović.

Vlada je donijela Rješenje o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg, kojim se u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke za imenovanje člana u Školski odbor navedene Gimnazije predlaže Zoran Slišković.

Isto tako, Vlada je donijela Rješenje o prijedlogu za imenovanje člana Školskog odbora Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude, kojim se u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke za imenovanje člana u Školski odbor navedene Srednje škole predlaže Željka Penava.

Vlada ŽZH

RAZOTKRIVAMO: Kako se naštimavaju natječaji za školske odbore škola ŽZH i čekaju podobne osobe!