U srijedu 10. lipnja 2020. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 57. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj, koji je uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je donijela Odluku o proglašenju 12. lipnja 2020. godine neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o utemeljenju Srednje strukovne škole Široki Brijeg;

Odluku o dodjeli koncesije gospodarskom društvu „Rudnici boksita“ d. o. o. Posušje za eksploataciju boksita na ležištu L-5 „Grečica“ eksploatacijsko polje „Grečice-Tatinci“ Posušje;

Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za sredstva za zaštitu, unaprjeđenje i podizanje novih šuma i ruralni razvoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke s kriterijima raspodjele sredstava za 2020. godinu.

Vlada je usvojila Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu konto (60000) za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine;

Izvješće o radu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Program rada Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Izvješće o radu Županijskog stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2019. godinu.

Vlada ŽZH