U četvrtak 27. veljače 2020. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 43. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Odluku o Programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za programe kulture“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (krajnji rok dostave zamolbi za dodjelu sredstava je do 31. ožujka 2020. godine);

Odluku o Programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za šport“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (krajnji rok dostave zamolbi za dodjelu sredstava je do 31. ožujka 2020. godine);

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Odluku o usvajanju Elaborata o obavljenom redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke na dan 31. 12. 2019. godine.

Također, Vlada je usvojila Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine, koje je podnio ministar financija Toni Kraljević.

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, kojim se dužnosti člana Povjerenstva zbog smrti razrješava Frano Barić iz Gruda, kao i Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, kojim se na navedenu dužnost imenuje Josip Tomić iz Gruda.

Vlada ŽZH