U četvrtak 3. listopada 2019. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 28. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je utvrdila Prijedlog Odluke o pristupanju procesu strateškog planiranja i izradi Strategije razvoja obrazovanja i znanosti Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020. – 2035. i uputila ga Skupštini Županije Zapadnohercegovačke u daljnju proceduru;

Uredbu o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele;

Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o isplati drugog dijela sredstava za investicije u zdravstvu predviđene financijskim planom Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke,

Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke,

Rješenje o razrješenju privremenog Nadzornog odbora „Rudnici boksita“ d. o. o. Posušje u sastavu: Velimir Markota, Marinko Bakula, Ante Jurišić, Kristina Zlomislić i Tatjana Miličević,

Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora „Rudnici boksita“ d. o. o. Posušje u sastavu: Branka Bešlić, Marinko Bakula, Ante Jurišić, Kristina Zlomislić i Tatjana Miličević.

Vlada ŽZH