U utorak 2. srpnja 2019. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, održana 20. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja Posuško na području općine Posušje, k. č. broj: 2472/1, 2472/2 i 2472/3 k. o. Bešlići te Odluku o izmjeni Odluke o izuzimanju županijske (državne) imovine Opće trgovačkog poduzeća Lištica p. o. Široki Brijeg iz procesa privatizacije za potrebe Grada Široki Brijeg.

Vlada je usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine;

Izvješće o radu za 2018. godinu „Rudnici boksita“ d. o. o. Posušje;

Izvješće o radu za 2018. godinu „Rudnici boksita“ d. o. o. Široki Brijeg.

Vlada ŽZH