Održana 15. redovna Sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke”, br. 10/03), sazvana je 15. redovna Sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja se održala u ponedjeljak 25. travnja 2016. godine u Širokom Brijegu.

Za sjednicu je bio predložen sljedeći Dnevni red:

Usvajanje zapisnika s 12. redovne, 13. i 14. izvanredne sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi ,

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (skraćeni postupak),

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građenju (skraćeni postupak),

Izvješće o utrošku sredstava “Tekuće zalihe” Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu od 1. siječnja 2015. godine do 31. prosinca,

Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, neprofitnim organizacijama i drugim razinama vlasti.

Kao što je i uobičajeno, predsjednik Skupštine ŽZH Ante Mišetić, na samom početku pozdravio je nazočne zastupnike, predložio Dnevni red, u kratkim crtama objasnio o čemu je riječ. Nakon što je konstatirano kako postoji kvorum, na sjednici je nazočilo 20 od 23 zastupnika, otvorena je rasprava o Dnevnom redu koji je usvojen jednoglasno uz kratke izmjene (dodana točka 2. Zastupnička pitanja, te Zakoni pod točkom 3. i 4. će biti razmatrani u formi Nacrta po redovnoj proceduri ).

Druga točka Dnevnog reda odnosila se na zastupnička pitanja, primjedbe i prijedloge što je nekolicina zastupnika i iskoristila kako bi Skupštini ŽZH iznijeli svoje primjedbe i sugestije.

Treća i četvrta točka Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građenju su usvojeni uz dva glasa suzdržana (Velimir Bušić i Mirela Čuvalo).

Ministar financija Toni Kraljević je obrazložio petu točku – Izvješće o utrošku sredstava “Tekuće zalihe” Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu od 1. siječnja 2015. godine do 31. prosinca pojasnivši tako o čemu je točno riječ. Nakon rasprave Izvješće je usvojeno uz dva glasa suzdržana (Velimir Bušić i Mirela Čuvalo).

Šesta točka Dnevnog reda – Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, neprofitnim organizacijama i drugim razinama vlasti usvojena je jednoglasno.

Skupština ŽZH