U utorak 30. listopada 2018. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 114. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu u iznosu od 200.000,00 KM;

Odluku o donošenju Plana energetske učinkovitosti za područje Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o pristupanju izradi Plana razvoja turizma Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2019. – 2026. godine;

Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu poradi podizanja višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 1658/71 k. o. Posušje, dijelu k. č. broj 1658/72 k. o. Posušje i dijelu k. č. broj 483/1 k. o. Posušje, općina Posušje;

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju službenih vozila.

Vlada ŽZH