Održan okrugli stol pod nazivom „Uloga Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom“

Okrugli stol pod nazivom „Uloga Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom“ održan je u širokobriješkoj Gradskoj vijećnici.

Ovaj okrugli stol organiziran je za sve gospodarstvenike, predstavnike institucija i nevladinog sektora kako bi pružili više informacija vezane za rad Fonda i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Predavač okruglog stola bio je direktor Fonda Ahmet Baljić dok je organizator Udruga osoba s invaliditetom ŽZH-a i Služba za zapošljavanje ŽZH-a.

Na samom početku okruglog stola sve prisutne je pozdravila predsjednica Udruge osoba s invaliditetom ŽZH-a Zora Mikulić.

U konstruktivnoj raspravi mogli su se čuti mnogi prijedlozi o tome kako poboljšati položaj osoba s invaliditetom i osigurati im radno mjesto. Također, direktor Fonda Ahmet Baljić prezentirao je mogućnosti Fonda i na koji način iskoristiti sredstva koja stoje na raspolaganju kroz javne pozive.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je osnovan nakon implementacije Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i služi kao jedan od osnovnih aktera u procesu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Zakonom je uređeno ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Uspostavljen je tzv. kvotni koncept zapošljavanja osoba sa invaliditetom, po kome je svaki poslodavac obavezan zaposliti osobu/e s invaliditetom, u odgovarajućem srazmjeru u odnosu na ukupan broj zaposlenih, tj. 1 osoba s invaliditetom na svakih 16 zaposlenih. Za osobe s invaliditetom zanimljive su i obaveze, ali pogodnosti, koje poslodavci mogu ostvariti, ukoliko zapošljavaju osobu sa invaliditetom.

Osnovni cilj Fonda je osiguranje uvjeta da osobe sa invaliditetom i njihovi poslodavci potpuno konkurentno nastupaju na otvorenim tržištima rada.

Više o Fondu i njegovim programima možete pronaći na službenim stranicama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Sudionici okruglog stola su se složili kako su potrebe osoba s invaliditetom velike, izrazivši potrebu za organiziranjem tribine i prezentacija kako bi poboljšali svijest svih društvenih čimbenika o problemima osoba s invaliditetom i njihovim pravima.

Grad Široki Brijeg