Za razliku od žena diktatora koje možda žele da je sve po njihovom, ali ne misle ništa loše, nego žele najbolje za sve i misle da pomažu, postoji i drugi tip žena koji misli samo na sebe i na ono što njima treba. Ne uzima u obzir tuđe osjećaje, a što god vi napravili njoj neće biti dovoljno dobro. Neprestano ćete imati osjećaj da ste zakazali.

Ovo su samo neki od znakova koje ćete lako primijetiti:

– koketira s drugim muškarcima

-sramoti vas na javnim mjestima, pred prijateljima ili nepoznatim ljudima, potpuno je svejedno

-neprestano vam zapovijeda i u svemu mora biti glavna

– nikada ne plaća ništa, a uvijek ima velike zahtjeve

– općenito se prema ljudima ponaša kao da nisu dostojni nje i njenog društva, misli da je bolja od svih

– koncentrirana je samo na sebe

– neprestano vas kritizira, ali i sve druge ljude

– očekuje da se prema njoj ponašate kao prema kraljici, ona je ionako najbolja i sve zaslužuje

– amoralna je, ima minimalne moralne i etičke norme, odbacuje sve što nije prema njenim standardima dobro za nju

– spremna je iskorištavati ljude i kad su najosjetljiviji .

Kod ovog tipa žena morate biti spremni da ćete uvijek biti manje vrijedni i da vas nikada neće poštovati.

M-stil.covermagazin.com