Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata objavilo je javne pozive za dodjele pomoći u liječenju u 2019. godini i jednokratnih novčanih iznosa za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljske populacije.

Za pomoć u liječenju branitelja u ovoj godini Federalno ministarstvo je osiguralo 1,5 milijuna KM, a za sufinanciranje troškova dženaza i sahrana pripadnika braniteljske populacije 400.000 KM.

Pravo na ostvarivanje pomoći u liječenju imaju pripadnici braniteljske populacije (ratni vojni invalidi i članovi njihove uže obitelji, članovi obitelji šehida i poginulih branitelja, demobilizirani branutelji i članovi njihove uže obitelji).

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su težina i priroda bolesti, visina sredstava potrebnih za pojedinačno liječenje i hitnost slučaja. Posebne kriterije za raspodjelu donosi federalni ministar, a zahtjevi mogu biti podneseni do 31. listopada 2019. godine.

Sufinanciranja troškova sahrana/dženaza odnosi se slučajeve kada nije ostvarena pomoć po istom osnovu drugog državnog organa, institucije ili pravne osobe. Zbog povećanog broja zahtjeva u prošloj godini, Federalno ministarstvo je povećalo iznos sredstava za ove namjene, a zahtjevi mogu biti podneseni zaključno sa 31.12.2019. godine.

Sredstva će biti dodjeljivana mjesečno u visini 1/12 raspoloživih budžetskih sredstava u toku godine, a na osnovu pojedinačnih zahtjeva podnesenih u toku 2019. godine u skladu s javnim pozivom.

Prijava za dodjelu sredstava podnosi se na obrascima koji je moguće preuzeti na web stranici (http://www.fmbi.gov.ba) ili u prostorijama pisarnice Federalnog ministarstva, kao i u grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, priopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boranitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata.

SirokiBrijeg.info