Objavljen Natječaj za učeničko literarno nadmetanje Matičina nagrada 2017.

Ogranak MH u Širokom Brijegu, s početkom školske 2017./2018. objavio je Natječaj za učeničko literarno nadmetanje Matičina nagrada 2017.

Na Natječaj se mogu prijaviti učenici osnovnih i srednjih škola u Širokom Brijegu sa svojim proznim i poetskim radovima na slobodnu temu.

Literarni uratci se šalju na e-mail:

matica.hrvatska.sb@tel.net.ba

ili na adresu:

Ogranak Matice hrvatske Široki Brijeg,Trg Gojka Šuška 5 a, 88220 Široki Brijeg (za Natječaj),

Radovi se mogu slati najkasnije do 31. listopada 2017.

Stručno povjerenstvo odabrat će i nagraditi najkvalitetnije učeničke uratke u prosincu 2016. prigodom svečanog predstavljanja novog broja časopisa Vitko u kojem će biti objavljeni svi nagrađeni radovi.

Ogranak MH dodijelit će nagrade i priznanja za škole čiji učenici osvoje Matičine nagrade.

Suorganizator ovogodišnje Matičine nagrade je Hrvatsko društvo čuvara baštine Široki Brijeg koje će dodijeliti posebne nagrade za radove na temu očuvanja baštine.

SirokiBrijeg.info