Obavijest vinogradarima

Posljednjih godina bolest crna pjegavost (Phomopsis viticola) sve češće je prisutna u hercegovačkim vinogradima.

Stoga je poželjno na mikrolokalitetima gdje se vinova loza nalazi u fazi bubrenja pupova ili stadiju razvoja vunastog pupa, a prije najavljenih oborina izvršiti preventivnu zaštitu vinograda jednim od pripravaka na osnovi bakra: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Nordox 75 WG, Neoram WG, Champion WP ili CUprablau Z, navodi se u priopćenju Zavoda za poljoprivredu ŽZH.

U vinogradima s kasnijim sortimentom ili položajima na kojima se loza još uvijek nalazi u stadiju mirovanja može se pričekati s provedbom tretiranja pošto je najpoželjnije navedenim pripravcima zaštitu izvršiti neposredno pred kretanje vegetacije.

Ukoliko se u vinogradu uoče prezimljujući stadiji štetnika, bakreni pripravci se mogu kombinirati s mineralnim uljima kao što su Bijelo ulje EC, Oviprom top EC ili mineralno svijetlo ulje EC. U istu svrhu samostalno se može koristiti kombinirani pripravak bakra i mineralnog ulja trgovačkog naziva Crveno ulje EC ili Red Fox SE koji se koriste samo za mirovanja vegatacije.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača.

Obavijest voćarima

Kako bi se umanjio infektivni potencijal uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) vlasnici nasada jabuka i krušaka trebali bi do razvojne faze tzv. “mišje uši” zaštititi voćna stabla primjenom jednog od bakrenih pripravaka: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Nordox 75 WG, Neoram WG, Champion WP ili CUprablau Z i sl. uz dodatak mineralnih ulja Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Premanal neu, Oviprom top ili Ovitex.

Moguće je koristiti i gotove tvorničke kombinacije bakra i mineralnog ulja trgovačkih naziva Crveno ulje, Modro ulje ili Red Fox. Tretiranje obaviti po mirnom vremenu uz povećan utrošak škropiva”, priopćeno je iz Zavoda za poljoprivredu ŽZH.

SirokiBrijeg.info