Danas 19.11.2018 godine URB HVO-a ŽZH je dobila Odluku o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima – Transfer za rješavanje statusnih pitanja branitelja i članova njihovih obitelji“ utvrđenog budžetom FBiH, za 2018 godinu, federalnom ministarstvu za pitanja Branitelja i invalida Domovinskog rata .

Dan prije 18.11.2018 godine URB HVO-a ŽZH je naše članove kao i cjelokupnu javnost obavijestila o priopćenju objavljenom na pojedinom portalima (Jajce online i Nova Bila info) kako braniteljski dodatak treba pripasti svim braniteljima Armije BiH i HVO-a što je dovelo u zabludu naše članove i sve druge Branitelje imajući u vidu stvarno stanje odnosno uvid u usvojeni Zakon o pravima Branitelja i članova njihovih obitelji u oba doma Parlamenta FBiH od 10.07.2018 i 26.07.2018 godine.

Imajući u vidu kako je rukovodstvo URB HVO-a ŽZH jako dobro upoznato s usvojenim nacrtom Zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u oba doma Parlamenta FBiH, te u sve amandmane koje su podnosili određeni zastupnici tih domova poput Zukana Heleza (SDP), Ismeta Osmanovića(SDA), te Mahira Mešalića (DF), u kojima su usvojeni ti amandmani kojima se razvojačenim Braniteljima u FBiH bez ikakvih prava priznaju određena prava na braniteljski dodatak te druga prava sadržana u tom Zakonu, Odluka Vlade FBiH o utrošku sredstava za braniteljske kategorije za 2018 godinu upravo ide tragom usvojenog Zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u oba doma Parlamenta s različitim verzijama koje do dana današnjeg još nisu usuglašene imajući u vidu kako niti komisija za usuglašavanje različitih verzija tog zakona nije završila svoj posao imajući u vidu parlamentarne izbore u BiH od 07.10.2018 godine koji su prekinuli to usuglašavanje.

URB HVO-a ŽZH je svojim javnim priopćavanjem rezolutno odbila ponuđeni i usvojeni nacrt Zakona o pravima razvojačenim branitelja i članovima njihovih obitelji iz oba Doma Parlamenta FBiH jer isti u potpunosti odudara od Rezolucije Branitelja u kojoj su sadržani svi zahtjevi Razvojačenih Branitelja iz cijele FBiH.

Sagledavajući ovu odluku o utrošku sredstava za branitelje i članove njihovih obitelji za 2018 godinu potpuni je jasno kako je Vlada FBiH preko federalnog ministarstva Branitelja dosljedno primijenila usvojeni Zakon o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u kojima se daju određena prava razvojačenim Braniteljima a koja nemaju nikakve realne sveze s rezolucijom Branitelja u FBiH koji je URB HVO-a ŽZH odbila a u cijelosti, niti je zanima a ni obvezuje, niti će naše članove ikada obvezivati a evo zašto:

Ovom Odlukom Vlade FBiH pravo na korištenje ušteđenih sredstava Federalnog ministarstva Branitelja u FBiH u novčanom iznosu od 9.000.000 KM za 2018 godinu moći će koristiti ove osobe:

1.RVI 100% I-grupa,

2.Maloljetni dragovoljci pripadnici Oružanih snaga BiH,

3.Razvojačeni Branitelji i bračni partneri umrlih razvojačenih Branitelja,

4.RVI od 20 do 50%koji nemaju druga mjesečna primanja,

5.Roditelji oženjenih poginulih Branitelja koji nemaju druga mjesečna primanja,

6.Dobitnici najviših ratnih priznanja koji nemaju druga mjesečna primanja.

7.Djeca poginulih branitelja bez oba roditelja i bez mjesečnih novčanih primanja,

U točki IV stavak c) ove Odluke Vlade FBiH razvojačenim Braniteljima i RVI od 20 do 50% će pripasti jednokratna novčana sredstva u visini od 4,5 KM po mjesecu učešća u ratu u BiH.

U točki V ove odluke su utvrđeni kriteriji raspodjele tih sredstava za razvojačene Branitelje i RVI od 20 do 50% gdje se navodi kako će pravo na jednokratnu dodjelu sredstava ostvariti:

-Razvojačeni Branitelj koji ima preko 65 godina života a bio je pripadnik oružanih snaga FBiH najmanje 1/jednu godinu i ima stalno prebivalište u BiH i ako nema mjesečnih primanja,

-Razvojačeni Branitelj koji ima preko 60 godina života a bio je pripadnik oružanih snaga FBiH najmanje 1 godinu i prije stupanja na snagu ove Odluke Vlade je bio na Zavodu za zapošljavanje najmanje 1 godinu i ima stalno mjesto prebivališta u BiH i nema stalnih mjesečnih primanja,

-Razvojačeni branitelj-žena ako ima preko 50 godina a bila je pripadnik oružanih snaga FBiH najmanje 1 godinu, ako je prije stupanja na snagu ove Odluke bila na Zavodu za zapošljavanje najmanje 1 godinu, ukoliko nema stalnih mjesečnih primanja i ukoliko ima stalno mjesto prebivališta u BiH.

U stavku 8.članka V ove Odluke se navodi što se smatra kako netko nema mjesečna novčana primanja i to:

a) nije u radnom odnosu,

b) ne obavlja samostalnu djelatnost osobnim radom,

c) nije uživatelj domaće ili inozemne mirovine,

d) nije korisnik mjesečnih naknada po federalnim, županijskim, i općinskim/gradskim propisima, osim dječjeg dodatka i socijalne pomoći,

e) nema drugih prihoda po osnovu izdavanja u zakup stambenih jedinica ili poslovnih prostora i dr.

Poštovani članovi URB HVO-a ŽZH!

Odredbe ove Odluke su samo kopija odredbi usvojenog Zakona o pravima razvojačenim Braniteljima i članovima njihovih obitelji u FBiH u oba doma Parlamenta FBiH. Ove odredbe su prihvatili predstavnici tzv “kampa heroja i šatora istine“ ispred Parlamenta FBiH u 2/dva navrata i to 10.07.2018 godine i 26.07.2018 godine za razliku od predstavnika URB HVO-a ŽZH koja je odmah shvatila o kakvoj je podvali našim članovima i svim razvojačenim Braniteljima u FBiH riječ.

Ovu podvalu su blagoslovile, također sve tzv “krovne, temeljne ili reprezentativne udruge iz obje vojne komponente u FBiH“, te predstavnici svih ministarstava Branitelja iz svih županija u FBiH na zajedničkim sastancima sa Salkom Bukvarevićem na kojim sastancima se sve to događalo bez predstavnika URB HVO-a ŽZH koja je odmah shvatila o čemu je riječ pa u tome nije htjela učestvovati.

Kako bi poštovani Branitelji članovi naše udruge shvatili o čemu je riječ dužni smo vas izvijestiti o glavni značajkama podvale federalnog ministarstva Branitelja i Vlade FBiH, sadržane u ovoj Odluci Vlade FBiH za 2018 godinu pa krenimo redom:

-Ova odluka Vlade FBiH u svom nazivu kao i u daljnjem tekstu koristi naziv Branitelji i članovi njihovih obitelji, te naziv pripadnici oružanih snaga FBiH protiv čega se URB HVO-a pa čak i kad se zvala UZB ŽZH bori od svog osnutka jer nikakva prava razvojačenih Branitelja a ni dodatna prava ne treba ponovno dodjeljivati kategorijama koje ne pripadaju borbenim postrojbama, ili koji već ostvaruju neka od prava iz Domovinskog rata a oni su: RVI, odlikovani, Obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih Branitelja, te povoljno umirovljenih Branitelja, jer oni od završetka rata do dana današnjeg već konzumiraju mnoga prava u FBiH pa čak i u RH za razliku od naših članova koji nemaju ništa a najčasniji i najpošteniji sinovi države BiH su za razliku od svih potonjih jer su zbog svoje čestitosti i poštenja mnogi izvršili suicid, mnogi su umrli ili teško oboljeli,mnoge su napustile supruge i djeca, a mnogi žive na rubu socijalne i ekonomske isključivosti, zaboravljeni od svih i svakoga a poglavito od ovih korisnika prava iz rata koje su onim dobrim dijelom iznijeli na svojim rukama kako bi oni danas uživali Boga svoga a razvojačenim braniteljima bez ikakvih prava pripada samo od „šake do lakta“.

-Ova odluka omogućava mnogim tzv “braniteljima“ babama, žabama, tetkama, kukavicama, podrumašima, dezerterima i izrodima hrvatskog naroda opet po tko zna koji put ostvarivanje novčane pomoći a nemaju nikakve sveze s ratom niti ratnim strahotama što se već u nekoliko navrata dogodilo i to:

-Kada je bila naknada za tzv “nezaposlene branitelje“ s zavoda za zapošljavanje općina i Gradova kada se na stotine tisuća tzv “branitelja“ prijavilo i dobilo naknadu od 150,00 KM a istinski Branitelji nisu dobili ništa,

-Kada je nedavno bila socijalna pomoć za tzv “najugroženiju braniteljsku populaciju“ kada se u cijeloj FBiH prijavilo cca 22.000 tzv “branitelja“ od kojih je 17.000 dobilo tu pomoć u omjeru 17:1 u odnosu pripadnici Armije BiH: HVO-a a istinski branitelji opet su ostali kratkih rukava jer su se prijavili mnogi preko svojih sveza i dobili tu pomoć koja im po niti jednom kriteriju nije trebala pripasti.

-Ovom odlukom se očekuje još gora situacija jer će svatko putem svojih rodbinskih i drugih sveza aplicirati za tu pomoć i dobiti je imajući u vidu prethodna iskustva s takvim pomoćima.

-Ovom odlukom Vlade FBiH se diskriminiraju istinski razvojačeni Branitelji ispod 60 godina života jer ih opet nema nigdje ni u kakvom planu za pomoć po ovoj odluci.

-Ovom odlukom se diskriminiraju svi razvojačeni Branitelji koji nisu na Zavodu za zapošljavanje jer Zavod za zapošljavanje ne može i ne smije biti uvjet za dobivanje ovakve pomoć za razvojačene Branitelje.

-Ovom odlukom Vlade FBiH pravo na ovu pomoć mogu dobiti samo razvojačeni Branitelji koji nemaju nikakva primanja ni u zemlji ni u inozemstvu, niti ostvaruju nikakav prihod ni on a niti njegov supružnik kojom Odlukom koja da se dosljedno primjenjuje ne bi pomoć dobilo niti 1000 razvojačenih Branitelja cijeloj FBiH.

Ova odluka Vlade FBiH konačno potvrđuje kako Federalno ministarstvo Branitelja a ni Vlada FBiH uopće ne razmišljaju o izradi jedinstvenog registra Branitelja u FBiH i njegovoj javnoj objavi uz odvajanje borbenih od neborbenih postrojbi te javnom objavom svih korisnika prava iz Domovinskog rata u FBiH što je glavni uvjet i preduvjet za istinsku dodjelu bilo kakvih novčanih primanja Braniteljima u FBiH.

Stoga poštovani članovi naše udruge koji smatrate kako po navedenim kriterijima ove Odluke Vlade FBiH smatrate kako vam pripada pravo na dodjelu jednokratnih novčanih sredstava federalnog ministarstva Branitelja aplicirajte i zatražite tu pomoć, ali ta pomoć nije niti 0,01% od naših zahtjeva sadržanih u Rezoluciji Branitelja za koju se naša udruga bori od svog osnutka i od koje nikada neće odustati niti milimetra.

Naši zahtjevi za pravičnim braniteljskim dodatkom za naše članove će uskoro biti podnijeti Vladi ŽZH preko ministarstva hrvatskih Branitelja ŽZH, od koje očekujemo realizaciju istog koji će biti realan, moguć, provediv i obranjiv na sudu.

Isto tako kao preduvjet za realizaciju braniteljskog dodatka u ŽZH naša će udruga prva u FBiH javno objaviti registar naših članova iz borbenih postrojbi kao i spisak svih korisnika prava iz rata u ŽZH, što će biti preduvjet za izradu i javnu objavu jedinstvenog registra Branitelja i javnu objavu svih korisnika prava iz rata u ŽZH, što će nadamo se rezultirati izradom i javnom objavom jedinstvenog registra Branitelja i javnom objavom svih korisnika prava iz rata u FBiH.

URB HVO-a ŽZH